bolletje

Grondstoffen

"anders omgaan met grondstoffen voor een duurzame economische groei"

 

bolletje

Energie

"de energiehuishouding minder afhankelijk maken van fossiele brandstoffen"

bolletje

Water

"leven met water vraagt begrip en medewerking van alle betrokkenen"

bolletje

Voedsel

"de afstand tussen de consument in de stad en zijn voedsel verkleinen"

bolletje

Biodiversiteit

"investeren in biodiversiteit voor onze welvaart en ons welzijn"

bolletje

Colofon bij deze foto