Nieuws van september 2017

Inspiratieseminar Bijvriendelijke gemeenten op 28 november

Het gaat niet goed met de bij. Van de 358 soorten wilde bijen in Nederlans is ruim de helft bedreigd. Ook voor ons heeft dit grote gevolgen, want 80% van de eetbare gewassen is afhankelijk van bestuiving. Daarom komen we met Nederland Zoemt in actie voor de wilde bij.
lees meer

27 september 2017

 

Eerste actieplannen Manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen gereed Uw gemeente kan nog aansluiten!

In het Manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) hebben zo'n honderd overheidspartijen, waaronder veel van onze leden, afgesproken om echt werk te gaan maken van MVI in de eigen organisatie, verder dan het toepassen van minimumeisen.
lees meer

26 september 2017

 

Opnieuw veel animo voor Tweedaagse: rol NME-centra in Investeringsagenda

Wethouders, NME-leidinggevenden en vertegenwoordigers van DuurzaamDoor (min EZ), de Duurzame Pabo, Milieufederatie Zeeland en maatschappelijk initiatief troffen elkaar op 31 augustus en 1 september tijdens onze Tweedaagse in Zeeland.
lees meer

04 september 2017