Nieuws van oktober 2017

Seminar Bijvriendelijke gemeenten 28 november 2017 - Landelijke campagne Nederland Zoemt

Het gaat niet goed met de bij. Van de 358 soorten wilde bijen in Nederland is ruim de helft bedreigd. Ook voor ons heeft dit grote gevolgen, want 80% van de eetbare gewassen is afhankelijk van bestuiving. Daarom komen we met Nederland Zoemt in actie voor de wilde bij.
lees meer

13 november 2017

 

GDO ondertekent Green Deal Groene Daken

Vereniging GDO is een van de zes partijen die op 26 oktober, tijdens de Dutch Design Week in Eindhoven, de Green Deal Groene Daken heeft ondertekend. Met waterschap De Dommel, Waterschap Aa en Maas, de gemeente Eindhoven, gemeente Son en Breugel, Atelier GroenBlauw verbinden we ons aan het landelijk kennisplatform dat zich als Stichting Uitvoering Green Deal Groene Daken sterk maakt voor het wegnemen van belemmeringen voor de toepassing van groene daken in Nederland.
lees meer

26 oktober 2017