Nieuws van maart 2018

Leerkring voedsel van start

Voor de Leerkring voedsel hebben ruim dertig belangstellenden zich gemeld. De eerste bijeenkomst zijn de leervragen geinventariseerd. Een van de acties is om de top 10 van voedseleducatieproducten langs de leerlijn voedsel van de Stichting Leerplan Onderwijs (SLO) te leggen en te ontdekken wat er nog ontbreekt en ontwikkeld moet worden op het gebied van voedseleducatie. Een eerste inventarisatie van voedseleducatie leverde 270 verschillende lessen op.
lees meer

29 maart 2018

 

Eerste Nationale Bijentelling op 21 & 22 april. Help mee met promotie!

In het weekend van 21 en 22 april organiseert Nederland Zoemt de eerste Nationale Bijentelling. Iedereen wordt opgeroepen om mee te doen aan dit landelijk onderzoek door in de tuin gedurende een half uur bijen te tellen. Dit onderzoek is nodig omdat het niet goed gaat met wilde bijen.
lees meer

29 maart 2018

 

Nieuwe leerkringen van start

Na de Leerkring groendstof/circulaire economie gaat 28 maart de Leerkring voedsel van start, op 12 april gevolgd door de Leerkringen water/ klimaatadaptatie en natuur/ en biodiversiteit.
lees meer

16 maart 2018

 

Zoemsessies: samen werken aan bijvriendelijk beleid en beheer

Met Stadswerk organiseren wij, in samenwerking met Natuur & Milieu, IVN en Naturalis, dit voorjaar een reeks kleinschalige bijeenkomsten voor gemeenten die aan de slag willen met bijenvriendelijk beheer. In het kader van de landelijke campagne Nederland Zoemt.
lees meer

12 maart 2018

 

'Kies in de komende Raads- en Collegeperiode voor een duurzame wereld'

Gemeentelijke opgaven zijn steeds meer verbonden met wereldwijde opgaven. De nieuwe Raads- en Collegeperiode biedt kansen om de komende jaren echt stappen vooruit te maken en samen met inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties bij te dragen aan duurzame ontwikkeling, lokaal en mondiaal. Inspiratie is te vinden in de VNG-handreiking 'De Global Goals in het gemeentelijk beleid'.
lees meer

12 maart 2018

 

Stemmen op de kinderboerderij

Een moderne kinderboerderij is actief en ondernemend onderdeel van de maatschappij en omgevingsbewust. Gastvrij en gericht op verschillende doelgroepen maakt een kinderboerderij verbindingen met uiteenlopende organisaties en weet een breed scala van (actuele) thema`s te vertalen naar hele praktische activiteiten en voorbeelden.
lees meer

11 maart 2018