Leerkring voedsel van start

Voor de Leerkring voedsel hebben ruim dertig belangstellenden zich gemeld. De eerste bijeenkomst zijn de leervragen geinventariseerd. Een van de acties is om de top 10 van voedseleducatieproducten langs de leerlijn voedsel van de Stichting Leerplan Onderwijs (SLO) te leggen en te ontdekken wat er nog ontbreekt en ontwikkeld moet worden op het gebied van voedseleducatie. Een eerste inventarisatie van voedseleducatie leverde 270 verschillende lessen op.

Ook thema's als boederijeducatie, duurzaamheid versus gezondheid, de relatie voedsel-groene schoolpleinen, en de effecten van ons werk staan op de agenda, evenals verruimen van de doelgroep naar VO, recreatief publiek of horeca.

Ook gaf Ellen Leusink een toelichting op de stand van zaken rond Jong Leren Eten.
Arjanne Lagendijk van duurzaamheidscentrum NMCX in Haarlemmermeer is trekker van de leerkring.

leerkring voedsel