Nieuws van april 2018

Praktische ondersteuning bij Maatschappelijk Verantwoord Inkopen

Als overheid werkt u aan een duurzame samenleving. Niet alleen door stimulerende regelgeving. U maakt ook het verschil door duurzaam in te kopen. Hoe? Gemeenten, waterschappen, provincies en andere publiekrechtelijke organisaties kunnen voor hun pilots ondersteuning krijgen van een expert via ‘MVI klimaatneutraal en circulair inkopen’.
lees meer

23 april 2018