Praktische ondersteuning bij Maatschappelijk Verantwoord Inkopen

Als overheid werkt u aan een duurzame samenleving. Niet alleen door stimulerende regelgeving. U maakt ook het verschil door duurzaam in te kopen. Hoe? Gemeenten, waterschappen, provincies en andere publiekrechtelijke organisaties kunnen voor hun pilots ondersteuning krijgen van een expert via ‘MVI klimaatneutraal en circulair inkopen’.

Ook ideeën/projecten van  samenwerkingsverbanden (van overheden) met inkoopambities op het gebied van klimaatdoelstellingen en/of hergebruik van grondstoffen, zijn van harte welkom.

Inkopen? Niet alleen de prijs telt
Van de stoel waarop u zit, de koffie die u drinkt tot het scherm waarop u dit bericht bekijkt: jaarlijks kopen we als overheid voor bijna € 73 miljard goederen en diensten in. Daarbij letten we op kwaliteit en prijs. Maar inkoop draait ook steeds meer om duurzaamheid, CO2-reductie en circulariteit.

Duurzaam inkopen maakt het verschil
Door duurzaam in te kopen maakt u als overheidsorganisatie het verschil. U zegt niet alleen te streven naar een duurzame samenleving. U geeft ook het goede voorbeeld. Bovendien geeft u de markt een enorme stimulans. Als u een duurzame vraag stelt, zal de markt duurzaam antwoorden.

Krijg praktische ondersteuning met een inkooppilot
Is uw doel om klimaatgericht of circulair in te kopen? Maar weet u niet precies hoe? De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) geeft dit jaar een impuls aan circa honderd inkooppilots met gemeenten, waterschappen, provincies en de rijksoverheid. U wordt praktisch on the job ondersteund. U krijgt bijvoorbeeld benodigde duurzaamheidskennis of begeleiding bij marktconsultaties en verkenningen.

Hoe neemt u deel met een pilot?
U kunt ondersteuning voor een of meerdere pilot aanvragen bij RVO.nl. U wordt mogelijk gekoppeld aan een andere aanvrager met een vergelijkbare pilot. Zo leert u van elkaar.
De verdere voorwaarden zijn onder meer:
•    U bereidt een aanbesteding voor of voert die uit.
•    U rondt de pilot in 2018 af. Het inkooptraject mag daarna nog wel doorlopen.
•    Het inkoopproject heeft echt effect op CO2-besparing of circulariteit.
•    De pilots ondersteunen bij voorkeur inkoop in de categorieën:
o    energie
o    catering
o    gebouwen
o    grond, weg en waterbouw
o    ICT (hardware, datacenters, applicaties)
o    kantoorinrichting
o    vervoer (eigen wagenpark en contractvervoer)
o    bedrijfskleding
o    zorg
•    U deelt opgedane ervaringen met het RIVM ten behoeve van de monitoring. En wisselt uiterlijk in 2019 geleerde lessen uit met andere partijen, bijvoorbeeld met een publicatie of een presentatie.

Vragen of aanmelden?
Wilt u graag een pilot aanmelden? Of heeft u een vraag over de mogelijke ondersteuning bij duurzaam inkopen? Ga dan naar www.pianoo.nl/klimaatenveloppe