De Klyster wint Henk Klein Award 2018 met Underweizzz

De Klyster uit Dongeradeel heeft voor het project Underweizzz de Henk Klein Award 2018 gewonnen. Deze award wordt uitgereikt aan centra voor natuur-, milieu- en duurzaamheidseducatie die samenwerking zoeken met bewoners, ondernemers, organisaties, onderwijs op een actueel thema; in dit geval biodiversiteit in de Friese bermen.

Voedselvoorziening
De Klyster laat met het lessenpakket Underweizzz alle Friese basisschoolkinderen van groep 7 en 8 ontdekken hoe essentieel de natuur is voor het leven en dat biodiversiteit van groot belang is voor de voedselvoorziening. Dit gebeurt op verhalende wijze en door de kinderen letterlijk de berm in te sturen om te kijken wat er groeit en bloeit.
,,Met Underweizzz verbindt De Klyster op verhalende wijze een maatschappelijke opgave, de samenleving en politieke routes. Met eigentijds materiaal, mooi gebruik van diverse media, volwassenen soms in ene rol als kind, kinderen in een volwassen rol, de politiek betrekken, zelfs de burgemeester zat in het complot! Het project Unterweizzz, over het nut van groene en bloeiende bermen, krijgt uiteindelijk zelfs meneer A.S. Falteren zo ver dat hij voorstander wordt van groene bermen in plaats van asfalt en is daarom de winnaar de Henk Klein Award 2018”, aldus juryvoorzitter Jacqueline van Dongen, wethouder leefomgeving, wonen, klimaat in Zwijndrecht.

Noodzaak en plezier
Marjolein Staal, coördinator van De Klyster en bedenker van het project, is erg blij met de lovende woorden. ,,Alle Friese NME-centra hebben meegedaan aan het project en ik hoop van harte dat Underweizzz de komende jaren voor alle basisscholen in heel Nederland beschikbaar komt. Los van de noodzaak, gun ik ieder kind het geluk en plezier dat je ervaart als je naar bloeiende bloemrijke bermen kijkt”. Bekijk de trailer van Underweizzz. En lees het artikel in de Leeuwarder Courant.

10 jaar vereniging GDO
De prijs is uitgereikt op vrijdag 2 november tijdens de viering van het 10-jarig bestaan van de Vereniging Gemeenten voor Duurzame Ontwikkeling. De Award is vernoemd naar de voormalig directeur, die een belangrijke verbindende factor was tussen lokale bestuurders, NME-organisaties en inmiddels een heleboel partners. De jury bestond uit Jacqueline van Dongen, wethouder van Zwijndrecht en GDO-bestuurslid, Roel van Raaij van het ministerie van Landbouw, Natuur & Voedselkwaliteit en Henk Klein.

Zeven inzendingen
Er waren zeven inzendingen uit het hele land voor de Henk Klein Award 2018. Volgens de jury stuk voor stuk opvallend mooi en krachtig in hun eigenheid. 'Alle inzendingen laten de groeiende rol van NME- en duurzaamheidscentra zien, gericht op het nu en de toekomst, waarbij zij duidelijk buiten de geëffende paden van de klassieke relatie tussen NME en scholen treden. NME anno nu heeft het lef (of misschien beter gezegd het urgentiebesef) om ook zelf te agenderen en andere vormen van inzet te kiezen. De inzendingen strekken van het tot een echt team vormen van een klas met leerlingen tot het groots aanpakken van energiebesparing en opwek door de bewoners.'

Opschaling
Een belangrijk criterium voor de award is, of de inzending vernieuwend is en geschikt voor landelijke opschaling. Verder heeft de jury gekeken naar de wijze waarop de ingezonden projecten verbindingen zoeken met lokale, maatschappelijke opgaven. En welke energie dat in een samenleving aanboort.
De aanmeldingen kwamen dit jaar behalve van De Klyster van BuitenWijs (Houten, Nieuwegein, IJsselstein, Lopik) De Helderse Vallei (Den Helder), Duurzaamheidscentrum De Ossenheemd (Deurne), kinderboerderij De Dierenploeg (Moerdijk), NME centrum Walcheren (Oostkapelle) en De Ulebelt (Deventer).


Op de foto: Marjolein Staal, coordinator van De Klyster, toont trots de Henk Klein Award te midden van de juryleden (vlnr) Henk Klein, Jacqueline van Dongen, wethouder van Zwijndrecht en GDO-bestuurslid, en Roel van Raaij van het ministerie van Landbouw, Natuur & Voedselkwaliteit en Henk Klein.