Verbinden


Verbinding tussen landelijk en lokaal

Een duurzame gemeente vraagt om bewoners die weten hoe zij zelf in hun dagelijks leven duurzaamheid vormgeven. Naast techniek, is de sociale kant belangrijk. GDO biedt gemeenten toegang tot een speelveld waar zij inspiratie, kennis én lokale partners vinden om samen met burgers en onderwijs te werken aan de duurzame ontwikkeling van hun eigen leefomgeving. Centrale spelers in dat speelveld zijn lokale NME organisaties. GDO biedt met haar bestuurlijk netwerk en het NME netwerk een krachtig platform dat verbinding tussen landelijk en lokaal mogelijk maakt, dat onderlinge kennisdeling versnelt en in kan spelen op nieuwe vragen. GDO is partner in de programma’s Duurzaam Door (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland).

GDO zoekt aansluiting bij wat burgers beweegt en wil vooral voorwaarden scheppen die duurzame keuzes aantrekkelijk maken door te inspireren en te verbinden. Communicatie, educatie en participatie zijn hierbij de kenmerkende instrumenten.

GDO is opgericht op 28 februari 2008. Hier vindt u onze statuten.

Notitie: GDO zoekt aansluiting bij wat burgers beweegt.


Jaarverslag 2018

Jaarverslag 2017

Jaarverslag 2016

Jaarverslag 2015

Jaarverslag 2014

Jaarverslag 2013

 

Laatst gewijzigd

01-09-2019 17:16

Leerkring Energie

De leerkring Energie start in september 2018.

Laatst gewijzigd

01-09-2019 17:16

Leerkring Grondstof/Circulaire economie

In het voorjaar van 2018 is de Leerkring Grondstoffen / Circulaire economie van start gegaan.

Voorzitter Henk Mirck:
'Op lokaal niveau moet duurzaamheid waargemaakt worden. Bewonersinitiatieven zijn daarbij steeds belangrijker. Daar kunnen we als bestuurders op inzetten. Geef inwoners de kans en de ruimte. Ondersteun de samenleving om duurzaam te gaan handelen.'

Bestuurlijk moderator Jean Eigeman: 'We kunnen regels ontwerpen tot we erbij neervallen en de meest effectieve uitvindingen en presenteren om op water- en energiegebruik te bezuinigen. Het is allemaal van beperkte waarde als we er niet in slagen om mensen met ons mee te krijgen.'