Leden

De vereniging telt ruim 100 leden verdeeld over het hele land.

GDO...

● adviseert en helpt gemeenten om duurzame ontwikkeling dicht bij huis, op lokaal niveau mogelijk te maken.

● vertegenwoordigt alle leden in het interbestuurlijk overleg met het andere overheden inzake het programma DuurzaamDoor en DuurzaamDoen (I&M).

● sluit coalities met maatschappelijke organisaties gericht op sociale innovatie.

● faciliteert het NME Netwerk in het versterken van de positie van lokale NME organisaties.