Leden

De vereniging telt ruim 100 leden verdeeld over het hele land.

GDO...

● adviseert en helpt gemeenten om duurzame ontwikkeling dicht bij huis, op lokaal niveau mogelijk te maken.

● vertegenwoordigt alle leden in het interbestuurlijk overleg met het andere overheden inzake het programma DuurzaamDoor en DuurzaamDoen (I&M).

● sluit coalities met maatschappelijke organisaties gericht op sociale innovatie.

● faciliteert het NME Netwerk in het versterken van de positie van lokale NME organisaties.

 

Leerkring Energie

De leerkring Energie start in september 2018.

Leerkring Grondstof/Circulaire economie

In het voorjaar van 2018 is de Leerkring Grondstoffen / Circulaire economie van start gegaan.