Leden

De vereniging telt ruim 100 leden verdeeld over het hele land.

GDO...

● adviseert en helpt gemeenten om duurzame ontwikkeling dicht bij huis, op lokaal niveau mogelijk te maken.

● vertegenwoordigt alle leden in het interbestuurlijk overleg met het andere overheden inzake het programma DuurzaamDoor en DuurzaamDoen (I&M).

● sluit coalities met maatschappelijke organisaties gericht op sociale innovatie.

● faciliteert het NME Netwerk in het versterken van de positie van lokale NME organisaties.

 

Leerkring Natuur & Biodiversiteit

De leerkring Biodiversiteit is in het voorjaar van 2018 van start gegaan.

Leerkring Voedsel

De leerkring Voedsel is in het voorjaar van 2018 van start gegaan.

Leerkring Energie

De leerkring Energie start in september 2018.