Leerkring Energie

Energie en energietransitie zijn ‘hot’. Veel gemeenten, duurzaamheids- en NME centra, maatschappelijke partijen, burgerinitiatieven en commerciële ontwikkelingen willen de energietransitie vorm geven. Tegelijkertijd is het lastig om door alle bomen het bos nog te zien. Wie doet wat, wie heeft welke rol, wat is de toegevoegde waarde van onze organisaties op dit thema zijn actuele vragen. Door elkaar te informeren en te inspireren willen we samenwerken aan scherpte, toegevoegde waarde, praktische handvatten en kennis over energie en energietransitie.

Wat is het doel van de leerkring?
In de leerkring Energie willen we met verschillende aspecten van ons werk aan de slag:
•    Onderling uitwisselen van algemene kennis, ervaring, diensten en producten op het thema energie en energietransitie.
•    Kijken hoe het thema vorm krijgt in educatie, participatie en communicatie en daarin van elkaar leren.
•    Uitnodigen van gastsprekers voor kennisverbreding, en het organiseren van
      inspiratiebijeenkomsten.
•    Kansen signaleren en eventueel gezamenlijke productontwikkeling mogelijk maken.
•    Signalering, kwaliteitsbewaking en uitwisseling (samenstellen portfolio) van mooie en goed educatieproducten.
•    Goede voorbeelden van participatie en het verbinden van allerlei lokale projecten, initiatieven, gemeentelijke aanpakken en best practices in beeld brengen.
•    In kaart brengen speelveld en aangaan samenwerking met derden.
•    (Beleids)ontwikkelingen volgen en bestuurlijk draagvlak creëren.

We willen minimaal vier keer per jaar een lange ochtend of middag bijeenkomen in Utrecht.

Wat zijn de activiteiten?
Binnen het thema Energie zijn er voor onze organisaties natuurlijk veel verschillende vragen. Zo is educatie een belangrijke pijler, maar ook je rol in verbinder zijn van projecten, of kwaliteitsbewaker zijn, of strategische vraagstukken vormgeven in een complexe omgeving kan een rol zijn van de centra en dus van jullie.

In de eerste leerkring delen we in elk geval de ervaringen van verschillende projecten. Aan de hand van een programma-aanpak (inclusief digitaal platform) Energie voor Assen laten we zien hoe allerlei maatschappelijke én gemeentelijke initiatieven met elkaar verbonden kunnen worden en kunnen worden ondersteund met educatie, informatie, participatie en communicatie.
Met KEK, Klimaat- en EnergieKoepel, een koepel van meer dan 300 jonge professionals werkend in de energiesector gaan we in gesprek over hoe je scholieren betrekt bij deze maatschappelijke problematiek.
En we willen mooie lokale educatieactiviteiten en projecten op de agenda zetten en verkennen we samen de mogelijkheden voor opschaling.

Ook de ervaringen die opgedaan worden aan de participatietafel energie van DuurzaamDoor gaan we onderling delen en vertalen naar onze beroepspraktijk.

Uiteraard kunnen alle deelnemers aan de leerkring zelf onderwerpen en vragen aandragen die ze met elkaar willen bespreken.

Voor wie?
Deze eerste leerkring is bedoeld voor alle geïnteresseerden met het thema energie in hun portefeuille (educatiemedewerkers, projectleiders of strategen van duurzaamheids-/NME-centra). Dit betekent dat we hopen op een gemeleerd gezelschap, zodat we van daaruit kunnen filteren wat de behoeften zijn bij eenieder. Wellicht kunnen we daarna ruimte inbouwen voor subgroepen of subthema’s. Maar deze keer gaan we vooral ook kennismaken.

Aanmelden
In verband met de ruimte die we moeten regelen, willen we graag weten wie er komt. Geef dit zo spoedig mogelijk door aan Ciska Buijze, Duurzaamheidscentrum Assen: c.buijze@assen.nl
Meld het ook als je deze keer niet kunt, maar wel wilt aansluiten bij deze leerkring.
Na aanmelding ontvang je de agenda en de locatie op loopafstand van Utrecht CS.


Leerkring Grondstof/Circulaire economie

In het voorjaar van 2018 is de Leerkring Grondstoffen / Circulaire economie van start gegaan.