Leerkring Natuur & Biodiversiteit

De leerkring Natuur & Biodiversiteit is in het voorjaar van 2018 van start gegaan.

Wat is het doel van de leerkring?
Door elkaar te informeren en te inspireren willen we het ons allen gemakkelijker maken kwaliteitsdienstverlening te bieden op het thema natuur en biodiversiteit.

We willen met jullie aan de slag ten aanzien van:
•    Onderling uitwisselen van kennis, ervaring, diensten en producten.
•    Uitnodigen gastsprekers en organiseren van inspiratiebijeenkomsten.
•    Kansen signaleren en gezamenlijke productontwikkeling.
•    Kwaliteitsbewaking en samenstellen portfolio van mooie educatie producten
•    In kaart brengen speelveld en aangaan samenwerking met derden.
•    (Beleids)ontwikkelingen volgen en bestuurlijk draagvlak creëren.

We willen minimaal vierkeer per jaar een lange ochtend bijeenkomen (in Utrecht).

Wat zijn bijvoorbeeld de activiteiten?
In de leerkring gaan we in ieder geval de ervaringen delen van verschillende projecten. Zo gaan we aan de hand van een project van NMO met elkaar de educatieve kansen van natuurinclusief bouwen verkennen. Met Biomimicry Nederland gaan we in gesprek over het onderwerp biomimicry. En uiteraard komen bijen-eilanden en groene schoolpleinen een keer op de agenda.

Ook de ervaringen die opgedaan worden aan de participatietafel biodiversiteit van DuurzaamDoor gaan we onderling delen en vertalen naar onze beroepspraktijk.
Verder kunnen alle deelnemers aan de leerkring zelf onderwerpen en vragen aandragen die ze met elkaar willen bespreken. Iedereen die zich aanmeldt krijgt vooraf een korte inventarisatieformulier toegezonden om scherp te krijgen waar je mee bezig bent en waaraan je behoefte hebt.

Voor wie?
projectleiders van diverse duurzaamheids-/nme centra die natuur en biodiversiteit in hun pakket hebben.

Aanmelden:
Aanmelden kan bij Lara Klaassen, directeur van CNME Maastricht.
Meld het ook als je (deze keer) niet kunt komen, maar wel deze leerkring wilt volgen.


 

 

Leerkring Energie

De leerkring Energie start in september 2018.

Leerkring Grondstof/Circulaire economie

In het voorjaar van 2018 is de Leerkring Grondstoffen / Circulaire economie van start gegaan.