Leerkring Voedsel

De leerkring Voedsel is in het voorjaar van 2018 van start gegaan.

Wat is het doel van de leerkring?
Door elkaar te informeren en inspireren het ons allen gemakkelijker maken om kwaliteitsdienstverlening te bieden op het thema voedsel. Daarbij richten we ons op de doelgroepen kinderen, jongeren, bewoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers.

We willen graag met jullie aan de slag met:
•    Onderling uitwisselen van kennis, ervaring, diensten en producten.
•    Uitnodigen gastsprekers en organiseren van inspiratiebijeenkomsten.
•    Kansen signaleren en gezamenlijke productontwikkeling.
•    Kwaliteitsbewaking en samenstellen portfolio van mooie educatie producten.
•    In kaart brengen speelveld en aangaan samenwerking met derden.
•    (Beleids)ontwikkelingen volgen en bestuurlijk draagvlak creëren.

op de thema’s: voedselproductie, consumeren, gezondheid, verspilling, footprint.

Het is de bedoeling om minimaal drie keer per jaar een lange ochtend bijeen te komen (in Utrecht).

Wat gaan we doen?
In de leerkring delen we in elk geval de ervaringen van de makelaars Jong Leren Eten. We bespreken de Top 10 aan voedseleducatieproducten, voor PO, VO, MBO en BSO. Deze producten ontwikkelen we verder, zodat ze kunnen worden opgenomen in de interventie database van Centrum Gezond Leven (RIVM).
We bekijken de kansen van lessen over voedselverspilling van het Voedingscentrum en naar de inventarisatie en kwaliteitsstandaarden van het schooltuinwerk dat Oase nu ontwikkelt.
We gaan in gesprek met de WUR / Smaaklessen over de ontwikkeling van een leerlijn voedsel.
Ook de ervaringen die opgedaan worden aan de landelijke participatietafel voedsel van DuurzaamDoor gaan we onderling delen en vertalen naar onze beroepspraktijk.

Verder kun je als deelnemer aan de leerkring zelf onderwerpen en vragen aandragen om met elkaar te bespreken. Bij aanmelding krijg je vooraf een kort inventarisatieformulier toegezonden om scherp te krijgen waar jij mee bezig bent en waaraan je behoefte hebt.

Voor wie?
De leerkring is bedoeld voor projectleiders van duurzaamheids-/nme-centra met voedsel in hun pakket.

Aanmelden
Je kunt je aanmelden bij Arjanne Lagendijk (NMCX Haarlemmermeer).
Meld het ook als je (een keer) niet kunt komen, maar wel deze leerkring wilt volgen.

NME Netwerk selecteert Top 30 voedsellessen
Om inzicht te krijgen welk lesmateriaal voor primair onderwijs (PO) en kinder- en buitenschoolse opvang (BSO) het best past bij het Jong Leren Eten-programma van RVO heeft een werkgroep van het NME Netwerk van GDO in 2018 bestaande NME-producten beoordeeld. In de werkgroep waren vertegenwoordigd NME Den Haag, De Groene Belevenis (Leusden) en BuitenWijs (Nieuwegein, Lopik, IJsselstein en Houten). HIER vind je het portfolio en een quickscan om zelf lessen te beoordelen.

voedsel

Leerkring Energie

De leerkring Energie start in september 2018.

Leerkring Grondstof/Circulaire economie

In het voorjaar van 2018 is de Leerkring Grondstoffen / Circulaire economie van start gegaan.