Werkgroep (Zwerf)afval/ Afval = grondstof

Deze werkgroep bestaat uit ruim 60 NME medewerkers, die met (zwerf)afval/grondstof projecten bezig zijn, en mensen van Rijkswaterstaat, GemeenteSchoon en NederlandSchoon.

In eerste instantie heeft de werkgroep zich gericht op het maken van een portfolio en vier goede NME producten geselecteerd voor het basisonderwijs. Ook zijn ervaringen gedeeld in het aangaan met overeenkomsten met gemeenten en afvalbedrijven. Aansluitend is een kennisdeling van projecten voor voortgezet onderwijs bezig en in 2017 richt de werkgroep zich op het thema Afvalvrije Scholen.

Het thema verschuift naar Afval is Grondstof en voor 2016 is gezocht naar wat we landelijk kunnen faciliteren om te zorgen dat je lokaal beter zichtbaar wordt als partij op dit thema. De werkgroep wordt gefaciliteerd door René Munsters (IVN) en vanuit het NME Netwerk is Virgil Bawits (NMCX Haarlemmermeer), onze ‘themaspecialist’.
Ook is GDO vertegenwoordigt in de werkgroep Landelijke Afvalcommunicatie (LAC).

In 2016/2017 is een samenwerkingsimpuls Schoon Belonen ingezet om het contact tussen NME-centra en gemeenteambtenaren op dit thema te versterken en meer activiteiten rond dit thema mogelijk te maken.

Meer informatie? Mail René Munsters: r.munsters@ivn.nl