Leerkring Grondstof/Circulaire economie

De leerkring Grondstoffen/ Circulaire economie is van start gegaan in het voorjaar van 2018. Deze leerkring is de voortzetting van de werkgroep zwerfafval/ grondstoffen. Deze werkgroep heeft in de periode 2014 – 2016 veel werk verricht.

Wat is het doel van de leerkring?
Doel van de leerkring is:
• actief informatie en ervaringen onderling delen (mede via een online platform),
• kennis creëren en verspreiden,
• het maken van nieuw lesmateriaal coördineren en
• relaties met relevante stakeholders onderhouden.

We willen minimaal drie keer per jaar een lange ochtend bijeenkomen (in Utrecht).

Wat zijn de activiteiten?
In de leerkring gaan we in ieder geval de ervaringen delen van het project Afval op School (afvaleducatie en afval scheiding voor PO, VO en MBO). Dit project wordt uitgevoerd in opdracht van Rijkswaterstaat door o.a. SME Advies in samenwerking met NME centra. Er zijn nog ruime mogelijkheden om deel te nemen aan dit project. Op deze bijeenkomst krijgen we een nadere toelichting (zie ook www.afvalopschool.nl).

Verder verdiepen we de samenwerking met Nederland Schoon. Momenteel ontwikkelen we samen lesmateriaal dat we in de leerkring willen laten zien en bespreken.

Ook de ervaringen die opgedaan worden aan de Participatietafel circulaire economie van DuurzaamDoor gaan we onderling delen en vertalen naar onze beroepspraktijk.

Verder kunnen alle deelnemers aan de leerkring zelf onderwerpen en vragen aandragen die ze met elkaar willen bespreken.

Aanmelden

Aanmelden kan bij Monique Verstraten van Natuurcentrum Arnhem. Meld het ook als je een keer niet kunt, maar wel wilt aansluiten bij deze leerkring.

leerkring grondstof jan 2018

Leerkring Energie

De leerkring Energie start in september 2018.