Leerkring (Zwerf)afval/ Afval = grondstof

Deze leerkring bestaat uit ruim 60 NME medewerkers, die met (zwerf)afval/grondstof projecten bezig zijn, en mensen van Rijkswaterstaat, GemeenteSchoon en NederlandSchoon.

In eerste instantie heeft de groep zich gericht op het maken van een portfolio en vier goede NME producten geselecteerd voor het basisonderwijs. Ook zijn ervaringen gedeeld in het aangaan met overeenkomsten met gemeenten en afvalbedrijven. Aansluitend is een kennisdeling van projecten voor voortgezet onderwijs bezig en in 2017 richt de werkgroep zich op het thema Afvalvrije Scholen.

Het thema verschuift naar Afval is Grondstof en voor 2016 is gezocht naar wat we landelijk kunnen faciliteren om te zorgen dat je lokaal beter zichtbaar wordt als partij op dit thema. Ook is GDO vertegenwoordigt in de werkgroep Landelijke Afvalcommunicatie (LAC).

In 2016/2017 is een samenwerkingsimpuls Schoon Belonen (Nederland Schoon) ingezet om het contact tussen NME-centra en gemeenteambtenaren op dit thema te versterken en meer activiteiten rond dit thema mogelijk te maken. In dit kader hebben NME-organisaties zijn er 72 extra zwerfafvallessen verzorgd.

Meer informatie? Mail René Munsters: r.munsters@ivn.nl