Leerkring Water/ Klimaatadaptatie

De leerkring Water en Klimaatadaptatie is in het voorjaar van 2018 van start gegaan.

Wat is het doel van de leerkring?
Door elkaar te informeren en te inspireren willen we het ons allen gemakkelijker maken kwaliteitsdienstverlening te bieden op het thema water en klimaatadaptatie.

We willen met jullie aan de slag ten aanzien van:
•    Onderling uitwisselen van kennis, ervaring, diensten en producten.
•    Uitnodigen gastsprekers en organiseren van inspiratiebijeenkomsten.
•    Kansen signaleren en gezamenlijke productontwikkeling.
•    Kwaliteitsbewaking en samenstellen portfolio van mooie educatie producten
•    In kaart brengen speelveld en aangaan samenwerking met derden.
•    (Beleids)ontwikkelingen volgen en bestuurlijk draagvlak creëren.

We willen minimaal vierkeer per jaar een lange ochtend of middag bijeenkomen (in Utrecht).

Wat zijn bijvoorbeeld de activiteiten?
In de leerkring gaan we in ieder geval de ervaringen delen van verschillende projecten. Zo gaan we aan de hand van de Week van het Water met elkaar de educatieve kansen en mogelijke samenwerkingspartners verkennen.

We bespreken met elkaar lesmaterialen, zoals Klimaat in de straat.. We leren hoe we bij klimaatadaptatie tot gedragsverandering kunnen komen. En uiteraard komen Groene daken en groene schoolpleinen een keer op de agenda.

Ook de ervaringen die opgedaan worden aan de participatietafel Water van DuurzaamDoor gaan we onderling delen en vertalen naar onze beroepspraktijk.
Verder kunnen alle deelnemers aan de leerkring zelf onderwerpen en vragen aandragen die ze met elkaar willen bespreken. Iedereen die zich aanmeldt krijgt vooraf een korte inventarisatieformulier toegezonden om scherp te krijgen waar je mee bezig bent en waaraan je behoefte hebt.

Voor wie?
projectleiders van diverse duurzaamheids-/nme centra die natuur en biodiversiteit in hun pakket hebben.

Aanmelden
Aanemlden kan bij Harmtine de Lange (NME Breda). Meld het ook als je (een keer) niet kunt komen, maar wel deze leerkring wilt volgen.

Hier vind je ons inspiratieblad Hoe betrek je bewoners bij klimaatadaptatie?

Leerkring Energie

De leerkring Energie start in september 2018.

Leerkring Grondstof/Circulaire economie

In het voorjaar van 2018 is de Leerkring Grondstoffen / Circulaire economie van start gegaan.