Werkgroepen

Er zijn drie inhoudelijke werkgroepen actief in het NME Netwerk:

- (zwerf)afval/grondstoffen

- energieĀ 

- water/klimaatadaptatie.

Zij worden onder meer ondersteund door onze landelijke NME partner IVN, gefinancierd door DuurzaamDoor.

NME energie 2