Leerkringen

Er zijn vanaf 2018 vijf inhoudelijke leerkringen actief in het NME Netwerk:

- (zwerf)afval/grondstoffen/ circulair

- energie 

- water/klimaatadaptatie

-biodiversiteit

-voedsel.

Deze worden gekoppeld aan de Participatietafels van DuurzaamDoor, waardoor er een uitwisseling plaatsvindt tussen landelijk en lokaal/regionaal.

Meer informatie is verkrijgbaar via onze interim-moderator Rene Munsters.

leerkringrrr 

Leerkring Voedsel

De leerkring Voedsel is in het voorjaar van 2018 van start gegaan.

Leerkring Water/ Klimaatadaptatie

De leerkring Water en Klimaatadaptatie is in het voorjaar van 2018 van start gegaan.