Organisatie


GDO is een netwerkorganisatie die bestaat uit een bestuur, twee netwerkmoderatoren, ambassadeurs en leden.


De bestuurlijk moderator is aanspreekpunt voor en spreekbuis van het bestuur, de moderator van het NME Netwerk vormt de schakel met het werkveld voor communicatie en educatie. Samen onderhouden zijn de contacten met partners en organisaties waarmee wij samenwerken.


Twee bestuursleden van GDO vertegenwoordigen namens de VNG alle gemeenten in het interbestuurlijk overleg op landelijk niveau (Regiegroep). Ook in de commissie Milieu & Mobiliteit van de VNG is GDO met twee bestuursleden vertegenwoordigd.