Ambassadeurs

Onze ambassadeurs zijn actief op de thema's water & groen.

Ambassadeur Water
Anneke van Veen
ae.van.veen@kpnmail.nl Linkedinicon

              140311 GDO Anneke Van Veen 1

Ambassadeur Groen
Frank Speel
frankspeel@gmail.com Linkedinicon

            140311 GDO Frank Speel 1