Voor de uitbreiding en het onderhouden van ons bestuurlijk- en NME-netwerk en voor de uitvoering van onze activiteiten worden we financieel gesteund door het programma DuurzaamDoor (RVO).

GDO zoekt altijd samenwerking met andere partijen in de samenleving.