DuurzaamDoor

DuurzaamDoor is een kennisprogramma dat als doel heeft om de ontwikkeling naar een groene, duurzame economie te versnellen, en om doorbraken te helpen realiseren. Centraal staan maatschappelijke vraagstukken op het gebied van energie, water, biodiversiteit, grondstoffen en voedsel.
DuurzaamDoor zet kennis, vaardigheden en methodieken (sociaal instrumentarium) in, die betrokkenheid en bewustwording voor duurzaamheid vergroten en die samenwerking en leren van elkaar bevorderen.
In DuurzaamDoor werken 'de vijf O’s'met elkaar samen. Dit zijn overheden (diverse departementen, provincies, waterschappen en gemeenten), ondernemers, onderwijs, onderzoek, en (burger)organisaties.


DuurzaamDoor en GDO
GDO vertegenwoordigt namens de VNG alle gemeenten in het programma.

duurzaamdoor logo lang