Samenwerkingspartijen

GDO werkt met vele partijen in de samenleving samen aan haar doelen.

DuurzaamDoen

Kracht in Nederland

Greenwish

NMEPodium (een samenwerkingsverband van IVN, Veldwerk Nederland, SME Advies en Sectie NME en GDO)

IVN (Instituut voor Natuureducatie en Duurzaamheid)

vSKBN (vereniging Samenwerkende Kinderboerderijen Nederland)

Ministerie Infrastructuur en en Milieu (Deltaprogramma Klimaatbestendige stad)

Watercoalitie

Tuinbranche Nederland

Woningcorporatie Portaal

VNG

Unie van Waterschappen

Platform 31

Klimaatverbond Nederland

NL Greenlabel

NVRD

Stichting Rioned

HVC Groep

Sympany (voorheen Humana en Kici)

TransitionTowns Nederland

MVO Nederland

Urgenda

Wageningen UR

Stichting Energietransitie Nederland

Royal HaskoningDHV

Netwerk Duurzame Dorpen

Natural Plastics