Inspireren

 

Rijk, provincies, waterschappen en gemeenten werken samen aan het programma DuurzaamDoor: 'Sociale innovatie voor een groene economie'. GDO vertegenwoordigt namens de VNG alle gemeenten in dit programma.

Met het landelijk programmabureau, dat is ondergebracht bij Agentschap NL, werken we nauw samen. De focus is met name gericht op de thema's

ENERGIE, VOEDSEL, GRONDSTOFFEN, WATER EN BIODIVERSITEIT.

Thema's waar iedere Nederlander dagelijks mee te maken heeft en anders, duurzamer mee om zou kunnen gaan. Dichtbij huis en op lokaal niveau elkaar inspireren en partijen verbinden met een nieuwe rol voor de lokale overheid, daar wil GDO het bestuurlijk netwerk voor inzetten.

Laatst gewijzigd

08-12-2017 14:10

Landelijke coalities

Laatst gewijzigd

09-06-2015 12:21

De energieke samenleving