Landelijke coalities

 

GDO werkt behalve met overheden op landelijk niveau, zoals het ministerie van EZ,  DuurzaamDoor (RVO) en DuurzaamDoen (I&M) samen met het bedrijfsleven (de voormalige partners HVC en Humana/ Sympany, Interface, MVO-Nederland), maatschappelijke organisaties (o.a. Kracht in Nederland, Greenwish, Urgenda), onderwijs en onderzoek (WUR) en met georganiseerde netwerken van burgers (lokale energiecoöperaties, TransitionTowns e.a).

Vanuit de landelijke coalities worden altijd verbindingen gemaakt met het lokale niveau, om daar de gewenste ondersteuning te kunnen bieden.