Landelijke coalities

 

GDO werkt behalve met overheden op landelijk niveau, zoals het ministerie van EZ, RVO, DuurzaamDoor en DuurzaamDoen samen met het bedrijfsleven (de voormalige partners HVC en Humana/ Sympany, Interface, MVO-Nederland), maatschappelijke organisaties (o.a. het NME-platfom, Urgenda), onderwijs en onderzoek (WUR) en met georganiseerde netwerken van burgers (lokale energiecoöperaties, TransitionTowns e.a).

Vanuit de landelijke coalities worden altijd verbindingen gemaakt met het lokale niveau, om daar de gewenste ondersteuning te kunnen bieden.