Lokaal en regionaal samenwerken

 

Belangrijk is de samenhang tussen fysieke en maatschappelijke processen. Duurzame gebiedsontwikkeling als opgave voor de partijen die in dat gebied leven, leren, werken en ontspannen. Dat pleit voor een regionale aanpak waar de 5 O's met elkaar samenwerken aan een duurzame toekomst: Overheden, Onderwijs, Ondernemers, Onderzoek én Onderop: de burgers die zelf hun bijdrage willen leveren. GDO werkt samen met DuurzaamDoor om de regionale aanpak te ondersteunen.