1ste Leerkringendag: vraag en aanbod en ontwikkelen lesmateriaal

1ste Leerkringendag: vraag en aanbod en ontwikkelen lesmateriaal

De eerste Leerkringendag op 19 maart 2019 is georganiseerd naar aanleiding van signalen uit de leerkringen dat er behoefte is aan het uitwisselen van lesmateriaal.
Moderator René Munsters gaf aan de ruim 60 deelnemers een korte introductie op de vereniging GDO en het NME Netwerk: het ondersteunen van het netwerk van lokale NME centra en gemeenten dat samen met burgers en onderwijs werkt aan de duurzame ontwikkeling van de eigen leefomgeving. 

Bereik van ons netwerk
Om vervolgens even stil te staan bij het bereik van ons werkveld: bij het NME Netwerk zijn zo’n 100 centra aangesloten, met in totaal circa 800-1000 medewerkers. Gezamenlijk bereiken we miljoenen kinderen, hun ouders, bezoekers, bewoners, ondernemers.

doel

Kortom, als we gaan samenwerken zijn we echt ontzettend sterk. Het bureau GDO is klein, dus het netwerk draait op inzet van iedereen. 

Kansen
Er liggen kansen voor het werkveld op de thema’s die we ’s middags in de leerkringen bespreken. Willen we meer uit de verf komen als sector, dan moeten we vernieuwen, innoveren en ons andere vaardigheden eigen maken op het vlak van participatie en communicatie. 
Bovendien: steeds meer centra hebben inverdienopdrachten. Dat vraagt om een meer zakelijke houding en een zoektocht naar nieuwe financiers.

Het accent binnen de sector blijft gericht op educatie, steeds vaker aangevuld met participatie en bij de aandacht leermiddelen komt meer en meer de proceskant in beeld. Onderzoek door een externe organisatie zou ook eens inzichtelijk kunnen maken hoe effectief en efficiënt ons lesmateriaal is. Dit zijn zaken die we gezamenlijk als netwerk kunnen oppakken. 
Evenals het gezamenlijk ontwikkelen van lesmateriaal ipv per centrum tijd, geld en energie te steken in aparte lessen die op detail verschillen. Veel centra blijken zelf lesmateriaal te (laten) ontwikkelen. Projectvoorstellen delen ter inspiratie kan elkaar ook helpen.

ambitie

Regionale samenwerking
Een andere uitdaging is het regionaal samenwerken als centra met partijen zoals de provincie, waterschap, afvalbedrijven, energiecoöperaties. Dit zijn ook potentiele financieringsbronnen. En met elkaar kun je een aanbod maken richting de witte vlekken in jouw regio. Proactief: waar is financiering beschikbaar en waarop kunnen wij ontwikkelen?

Samen ontwikkelen
Er blijken veel vragen naar lesmaterialen te zijn én veel antwoorden beschikbaar. Mensen kunnen elkaar goed verder helpen, blijkt uit een rondje vraag en aanbod.
Kees van Wegen (Buitenwijs) doet een oproep meer samen op te trekken in de ontwikkeling van nieuwe, kwalitatief hoogstaande producten. Als alle centra 100 euro bijdragen, kom je een heel eind. 

Voor NME centra die nieuw lesmateriaal willen ontwikkelen: check eerst het netwerk! Dat kan via het online platform GDOLeerkring of via de moderatoren Vivian Siebering en René Munsters.

Gedeelde vragen zijn: veel vraag naar leerlijn energie (die is al deels of helemaal beschikbaar) en veel vraag naar materiaal over circulaire economie. Die is nog niet beschikbaar. Vier centra werken dit uit, gekoppeld aan de leerkring grondstoffen/ CE. Deelnemen aan dit team kan nog. 
De leerkring water maakt daarnaast een inventarisatie lesmateriaal over water/ klimaatadaptatie. Ken jij goed materiaal? Meld het dan hier.