Samenwerken

Met een groot aantal partners werken wij samen aan mooie projecten rond educatie en participatie. Zoals met Rijkswaterstaat en Nederland Schoon rond (zwerf)afval. Met de Week Zonder Vlees voor lesmateriaal. Met Jong Leren Eten voor een Top van beste voedsellessen. Met de rijksoverheid in de landelijke campagne Iedereen doet WAT. Voor RVO ondersteunen we het kennisplatform Stadslandbouw Nederland.

Met waterschappen en het ministerie van Infrastructuur en Milieu organiseren we bijeenkomsten rond bewoners en klimaatadaptatie. Op dit thema werken we ook samen met Tuinbranche Nederland en Rioned. En met een groot aantal andere partners in de campagne ‘Een groener Nederland begint in je eigen tuin’.
Met de vSKBN werken we samen rond het verduurzamen van kinderboerderijen; groene, laagdrempelige leerplekken binnen gemeenten. Met de Nationale Kraanwaterdag voor meer bewustzijn rond kraanwater. Met Stadswerk Nederland organiseren we klimaatstudiereizen voor bestuurders en ambtenaren.

In ons netwerk vind je veel kennis om gedrag van bewoners bij te sturen op het gebied van duurzame doelen. Wil je via het netwerk jouw boodschap brengen, of samenwerken aan de ontwikkeling van (les)programma’s of projecten in gemeenten? Neem contact met ons op om te horen wat wij voor jouw organisatie kunnen betekenen.