Samenwerken

Met een groot aantal partners werken wij samen aan mooie projecten rond educatie en participatie. Zoals met Rijkswaterstaat en Nederland Schoon rond (zwerf)afval. Lesmateriaal voor de Week Zonder Vlees. Een Top van beste voedsellessen voor Jong Leren Eten. Met de rijksoverheid in de landelijke campagne Iedereen doet WAT. Voor RVO ondersteunen we het kennisplatform Stadslandbouw Nederland. Met waterschappen en het ministerie van Infrastructuur en Milieu organiseren we bijeenkomsten rond bewoners en klimaatadaptatie. Met de vSKBN werken we samen rond het verduurzamen van kinderboerderijen, laagdrempelige leerplekken binnen gemeenten. Met Stadswerk Nederland organiseren we klimaatstudiereizen voor bestuurders en ambtenaren.

In ons netwerk vind je veel kennis om gedrag van bewoners bij te sturen op het gebied van duurzame doelen. Wil je via het netwerk jouw boodschap brengen, of samenwerken aan de ontwikkeling van (les)programma’s of projecten in gemeenten? Neem contact met ons op om te horen wat wij voor jouw organisatie kunnen betekenen.