Voedsel

Zo’n 40 procent van de voetafdruk van een stad wordt bepaald door de manier waarop ze van voedsel wordt voorzien. Dit komt door de ruimte die voedselproductie wereldwijd inneemt en door de grote behoefte aan fossiele energie voor voedselvoorziening.
NDE-centra bieden lessen en activiteiten om jong en oud bewust te maken van voedsel, de impact op het klimaat en voedselverspilling. Ze ondersteunen hen bij het telen van hun eigen groenten, het samen lokaal inkopen en het opzetten van een voedselcoöperatie. Gezamenlijk is een Top 30 van voedsellessen samengesteld, en er zijn lessen ontwikkeld voor de Week Zonder Vlees. Bekijk de activiteiten.

Beste voedsellessen

Om inzicht te krijgen welk lesmateriaal voor primair onderwijs en kinder- en buitenschoolse opvang (bso) het best past bij het Jong Leren Eten-programma van RVO beoordeelde een werkgroep van ons NDE Netwerk ruim 460 bestaande leermiddelen. Zij selecteerden 39 kwaliteitsproducten, waardoor scholen en bso’s snel een goede keus kunnen maken.

Gratis praatplaten
voor moestuinieren

Geeft jouw organisatie moestuinlessen of zijn er in jouw regio moestuincoaches actief op scholen? Met 8 nieuwe praatplaten op A3-formaat kunnen begeleiders op vernieuwende wijze (extra) verdieping geven aan de lessen.

Aan de hand van de ervaringen en belevenissen in de moestuin geven de praatplaten de leerlingen meer inzicht in verschillende thema’s en (kringloop-) processen. Met ontdekopdrachten, het stellen van doordenkvragen en het voorleggen van stellingen, worden de leerlingen gestimuleerd zelf na te denken over de wereld om hen heen, hun voedsel en mogelijke duurzame(r) en gezonde(r ) keuzes daarin. Een mooi voorbeeld van natuurfilosofie.

GDO heeft deze educatiemiddelen ontwikkeld in samenwerking met Utrecht Natuurlijk, De Groene Belevenis en Omgevingsdienst regio Utrecht. Dit gebeurde in opdracht van Jong Leren Eten. De platen en een handleiding kun je gratis downloaden en ook voor drukwerk vind je de juiste specificaties.

Leermiddelen voor
Week zonder Vlees

Steeds meer mensen doen mee aan de Week Zonder Vlees. Voor de organisatie van deze landelijke campagne ontwikkelden leden uit ons NDE Netwerk vernieuwd lesmateriaal voor de basisschool en het voortgezet onderwijs. Hierin worden leerlingen uitgedaagd een eigen mening te vormen over de impact die vleesconsumptie heeft op ons klimaat. De lessen blijven actueel en kunnen ook buiten deze campagne week worden ingezet.

Moestuin op 3.000 scholen en bso’s met zaden Rijk Zwaan

‘Ieder kind heeft ooit gewerkt in een moestuin’. Dat is een droom van zaadveredelingsbedrijf Rijk Zwaan. Een droom die wij delen. Sinds 2018 verspreiden NDE-centra en Jong Leren Eten pakketten met groentezaden  jaarlijks onder 3000 enthousiaste scholen en bso’s. Eis ook digitaal lesmateriaal rond moestuinieren beschikbaar voor thuisonderwijs. Of benut de praatplaten voor moestuinlessen.

Jong Leren Eten

Jong Leren Eten is een programma waarin rijk, provincies, onderwijs en maatschappelijke organisaties samenwerken. Om kinderen en jongeren structureel in aanraking te laten komen met informatie en activiteiten over voedsel. Met als uiteindelijk doel dat kinderen en jongeren leren om gezonde én duurzame keuzes te maken. Voor Jong Leren Eten selecteerden we de beste voedsellessen, maakten we praatplaten voor moestuinlessen en werken we samen rond de zadenactie voor moestuinen van Rijk Zwaan.

Voedselcoops: samen inkopen bij de boer

Een voedselcoöperatie is niet meer dan een afspraak met een groepje mensen, om samen bij een of meer lokale boeren producten in te kopen. Bestellingen, logistiek en distributie houd je in eigen hand en regel je onderling. Dat hoeft niet ingewikkeld te zijn. Heerlijk vers eten, voor een reële prijs en toch een eerlijk inkomen voor de boer. Maar hoe doe je dat? Natuur- en duurzaamheidscentrum De Ulebelt in Deventer organiseert bijeenkomsten om bewoners hiermee op weg te helpen. 

Stadslandbouw Nederland

Stadslandbouw Nederland borgt kennis die pioniers afgelopen jaren hebben opgedaan. En we leren, verdiepen, verbinden, zoeken kruisbestuivingen, inspireren en delen. Dat doen we via living labs, educatie en digitaal. Daarbij maken we dankbaar gebruik van de vele partijen die bezig zijn met voedsel van dichtbij, voedselstrategie, voedseleducatie en aanverwante thema’s. Als we met elkaar samenwerken, kunnen we echte stappen maken naar een ander voedselsysteem en een gezonde, groene leefomgeving. GDO is trekker van het netwerk.