Verbinding tussen landelijk en lokaal

Een duurzame leefomgeving vraagt om inwoners die weten hoe zij zelf in hun dagelijks leven duurzaamheid vormgeven. Lokale organisaties voor natuur- en duurzaamheidseducatie (NDE) werken daaraan samen met onderwijs, bewoners en ondernemers. Zij hebben alle expertise in huis om inwoners te betrekken bij zaken die lokaal en regionaal spelen op gebied van klimaatadaptatie, biodiversiteit, grondstoffen, voedsel en energie en kunnen hen handelingsperspectief bieden. Zij zijn goed thuis in het lokale netwerk, bereiken vele scholen en weten relevante partners goed te vinden. Ons netwerk van bijna 90 gemeenten en ruim 140 NDE organisaties maakt als krachtig platform verbinding mogelijk tussen landelijk en lokaal beleid. Wij gaan voor Gezamenlijke Duurzame Ontwikkeling. Laat je inspireren door voorbeelden uit het hele land. En doe mee!

Thema's

Kinderen, jongeren, bewoners betrekken op actuele duurzaamheidsthema's? Laat je inspireren door de activiteiten van lokale centra voor natuur en duurzaamheid.

Projecten

Met de natuur- en duurzaamheidscentra uit ons netwerk en partners versnellen we onderlinge kennisdeling en kunnen we snel inspelen op nieuwe vragen.

Jong leren eten met pannenkoeken bakken en kruidenworkshops

Als kinderen al jong leren waar hun eten vandaan komt en wat goed is voor hen om te eten, hebben ze daar later profijt van. In samenwerking met het programma

Bekijk project   Bekijk project

Samenwerken aan afvalvrije scholen: inspiratiegids

Om de opbrengsten van twee jaar samenwerken aan afvalvrije scholen op te halen, hebben we met Rijkswaterstaat een Kennis(sen)dag gehouden voor gemeenten, publieke afvalinzamelaars en NME-organisaties. Zij kwamen voor het

Bekijk project   Bekijk project

Praatplaten voor moestuinlessen

Geeft jouw organisatie moestuinlessen of zijn er in jouw regio moestuincoaches actief op scholen? Met deze 8 praatplaten op A3-formaat kunnen begeleiders op vernieuwende wijze (extra) verdieping geven aan de

Bekijk project   Bekijk project

5 innovatieve Praktijken ter inspiratie

Het project 5 innovatieve Praktijken ter inspiratie leidt tot strategieën voor natuur- en duurzaamheidscentra (NDE) om de stap van educatie naar burgerparticipatie te zetten: leren van ervaringen van lokale organisaties

Bekijk project   Bekijk project

Kennisplatform Stadslandbouw Nederland

GDO is trekker van het kennisplatform Stadslandbouw Nederland. Stadslandbouw is volop in ontwikkeling. Een mooie ontwikkeling. Want behalve voedsel levert het telen van eten in en rond de stad nog

Bekijk project   Bekijk project

Groentezaden voor basisscholen en bso's

Voor het zevende jaar kunnen we scholen en bso's pakketten aanbieden met zaden van groenteveredelingsbedrijf Rijk Zwaan. Het bedrijf stelt voor 2024 3600 pakketten beschikbaar. Alle pakketten worden via lokale

Bekijk project   Bekijk project

Nationale Week Zonder Vlees en Zuivel

NME-centra ontwikkelen lesmateriaal voor PO & VO De jaarlijkse Nationale Week Zonder Vlees & Zuivel in maart wil Nederland op een concrete manier bewust maken van de positieve impact van

Bekijk project   Bekijk project

Nieuwsberichten

15 juli 2024

Whole School Approach succesvol gebruiken als onderwijspartner

Vijftien NDE-centra uit ons netwerk volgden afgelopen halfjaar het Whole School Approach-leertraject. Hierin gingen de

Lees verder    
9 juli 2024

7 redenen waarom lokale NDE-centra essentieel zijn voor onze samenleving

Lokale natuur- en duurzaamheidscentra (NDE-centra) en kinderboerderijen spelen een onmisbare rol in onze samenleving. Deze

Lees verder    
8 juni 2024

Uitvoeringsplan Duurzaamheid in het Onderwijs naar Tweede Kamer

Het uitvoeringsplan Duurzaamheid in het Onderwijs is in juni verstuurd aan de Tweede Kamer. GDO

Lees verder