Leerkringen

Samen delen, ontwikkelen en innoveren

We organiseren vijf inhoudelijke leerkringen voor projectleiders van natuur- en duurzaamheidscentra uit ons NME netwerk en partners met wie we actief samenwerken. De leerkringen komen een paar keer per jaar bijeen op thema. Tweemaal per jaar organiseren we een landelijke Leerkringendag voor alle deelnemers gericht op gezamenlijke competentieontwikkeling.

De leerkringen zijn gekoppeld aan de landelijke Participatietafels van Duurzaam Door, waardoor een uitwisseling plaatsvindt tussen landelijk en lokaal/regionaal.

Wat we doen in de leerkringen:

  • delen van kennis, ervaring, goede voorbeelden van diensten en producten
  • signaleren van kansen en gezamenlijk werken aan productontwikkeling en innovatie
  • bewaken van de kwaliteit van mooie educatieproducten en stellen een portfolio samen
  • het speelveld in kaart brengen en samenwerken met derden
  • (beleids)ontwikkelingen volgen en bestuurlijk draagvlak creëren.

Deelnemers aan de leerkring kunnen zelf onderwerpen en vragen aandragen. We nodigen gastsprekers uit en organiseren inspiratiebijeenkomsten op locatie.

Kennis en informatie delen de leden van ons NME netwerk via onze online werkplek.

Is jouw gemeente of NME-organisatie al lid van GDO? Meld je dan aan bij de online werkplek.
Wil je als NME-centrum of partner meedoen, maar ben je nog geen lid? Laat het ons weten.

Deelnemers over de leerkringen

Annemarie Lammers, Duurzaamheidscentrum Weizigt Dordrecht, leerkring energie

“Als lid van het opgaveteam duurzame stad zoeken we hoe we participatie in de wijk vorm kunnen geven. Andere centra zijn daar ook mee bezig of zoekende. Scholen kun je ook goed betrekken bij ‘Van aardgas los’, want bij het halen van de klimaatdoelen heb je iedereen nodig. De leerkring is fijn omdat je casussen deelt en anderen meedenken. Daarnaast kunnen we samen lesmateriaal ontwikkelen.”

Maurice Hummel, Duurzaamheidscentrum Assen, leerkring natuur/biodiversiteit

“Het uitwisselen is heel waardevol. Vaak zit je vast aan je eigen lijn of aan de opdracht uit de gemeenteraad. Elke regio heeft zijn eigen biodiversiteit, maar de gesprekken helpen je op weg voor je eigen activiteiten. We hebben van andere centra ook lessen kunnen overnemen voor onze scholen. Als je elkaar kent, neem je makkelijker contact op of ga je sneller bij een ander centrum langs voor informatie.”

Marie-José Brandsma, NME Haarlem, leerkring grondstoffen/circulaire economie

“Het is altijd fijn en inspirerend om collega’s te ontmoeten. Je wordt gevoed door anderen. Inhoudelijk peilen we waar centra mee bezig zijn. Met een aantal centra gaan we nu lessen rond circulaire economie ontwikkelen. Samen kunnen we een kwaliteitsslag maken, het inbedden in het beleid van gemeenten en makkelijker bij partijen binnenkomen.”

Anne Marie van der Veen, NME Schiedam, leerkring voedsel

“Gezonde leefstijl en voedsel was een van de focuspunten binnen onze gemeente in 2018. We hebben daarbij samengewerkt met het MBO Food & Lifestyle. In de leerkring zoek ik feedback: ik haal er inspiratie en enthousiasme op en vertaal dat naar onze lokale situatie. Door kennis en ervaring uit te wisselen, versterken we elkaar.”