Thema's

Samen delen, ontwikkelen en innoveren

Met de natuur- en duurzaamheidscentra uit ons netwerk en partners 

  • delen we kennis, ervaring, goede voorbeelden van diensten en producten,
  • signaleren we kansen en werken we gezamenlijk aan productontwikkeling en innovatie,
  • bewaken we de kwaliteit van mooie educatieproducten en stellen portfolio’s samen,
  • brengen we het speelveld in kaart,
  • volgen we (beleids)ontwikkelingen en creëren we bestuurlijk draagvlak.

Dat doen we in focusgroepen rond  onder meer afvalvrije scholen (i.s.m. Rijkswaterstaat), Duurzame Buren (ism Duurzame Pabo), Schooltuinieren en NME, Tool voor groene schoolpleinen (ism VU), Groenblauwe knooppunten (ism WUR).

Ook organiseren we een landelijke Leermiddelendag en een Kennisdag gericht op uitwisseling van materiaal en gezamenlijke competentieontwikkeling.

Kennis en informatie delen de leden van ons netwerk ook via onze online werkplek.

Is jouw gemeente of NDE-organisatie al lid van GDO? Meld je dan aan bij de online werkplek.
Wil je als NDE-centrum of partner meedoen, maar ben je nog geen lid? Laat het ons weten.

NME'ers aan het woord

Annemarie Lammers, Duurzaamheidscentrum Weizigt Dordrecht,
thema energie

“Als lid van het opgaveteam duurzame stad zoeken we hoe we participatie in de wijk vorm kunnen geven. Andere centra zijn daar ook mee bezig of zoekende. Scholen kun je ook goed betrekken bij ‘Van aardgas los’, want bij het halen van de klimaatdoelen heb je iedereen nodig. Op thema samenkomen, is fijn omdat je casussen deelt en anderen meedenken. Daarnaast kunnen we samen lesmateriaal ontwikkelen.”

Maurice Hummel, Duurzaamheidscentrum Assen,
thema natuur/biodiversiteit

“Het uitwisselen is heel waardevol. Vaak zit je vast aan je eigen lijn of aan de opdracht uit de gemeenteraad. Elke regio heeft zijn eigen biodiversiteit, maar de gesprekken helpen je op weg voor je eigen activiteiten. We hebben van andere centra ook lessen kunnen overnemen voor onze scholen. Als je elkaar kent, neem je makkelijker contact op of ga je sneller bij een ander centrum langs voor informatie.”

Marie-José Brandsma, NME Haarlem,
thema grondstoffen/circulaire economie

“Het is altijd fijn en inspirerend om collega’s te ontmoeten. Je wordt gevoed door anderen. Inhoudelijk peilen we waar centra mee bezig zijn. Met een aantal centra gaan we nu lessen rond circulaire economie ontwikkelen. Samen kunnen we een kwaliteitsslag maken, het inbedden in het beleid van gemeenten en makkelijker bij partijen binnenkomen.”

Anne Marie van der Veen, NME Schiedam,
thema voedsel

“Gezonde leefstijl en voedsel was een van de focuspunten binnen onze gemeente. We hebben daarbij samengewerkt met het MBO Food & Lifestyle. In de bijeenkomsten op thema zoek ik feedback: ik haal er inspiratie en enthousiasme op en vertaal dat naar onze lokale situatie. Door kennis en ervaring uit te wisselen, versterken we elkaar.”