Natuur & Biodiversiteit

Rond Natuur & Biodiversiteit bieden NME-centra een groot aantal activiteiten en projecten aan. Van lessen op school en op locatie tot het vergroenen van de schoolpleinen, straten en wijken, evenals projecten rond natuur en natuurbeleving.

Home - biodiversiteit Groen mee boomcirkel - (2)

GROENMEE!

GROENMEE! staat voor groene participatieactiviteiten waarin CNME Maastricht met inwoners samenwerkt aan meer groen in de stad. Dat kan heel groots, maar ook op kleine schaal, zoals een project geventuintjes of samen de straat fleuriger maken. Of een workshop Makkelijk Groen, georganiseerd met een woningbouwcorporatie.

Natuur over de drempel

Niet iedereen kan eenvoudig en zelfstandig naar buiten, bijvoorbeeld kwetsbare ouderen en cliënten van woon- en zorgcentra die verminderd mobiel zijn. Daarom brengt De Groene Belevenis in Leusden natuur over de drempel. De Groene Belevenis werkt daarbij samen met diverse zorgcentra en een welzijnsinstelling, waarvoor het onder anderen vrijwilligers en mantelzorgers opleidt. Zij knopen met bewoners een gesprek aan over de natuur, over herinneringen aan vroeger, buiten spelen of het werken op het land. 

Nederland Zoemt

Het gaat niet goed met de wilde bij. Van de 358 soorten wilde bijen die in Nederland voorkomen is ruim de helft bedreigd. Ook voor ons heeft dat grote gevolgen, want 80% van de eetbare gewassen is afhankelijk van bestuiving. Voor de landelijke campagne Nederland Zoemt heeft GDO een serie Zoemsessies verzorgd en gemeenten geïnformeerd over bijvriendelijk groenbeleid en – beheer. Gemeenten kunnen in aanmerking komen voor de titel Bijvriendelijke gemeente.