Water & Klimaatadaptatie

Hoe betrek je bewoners bij klimaatadaptatie? want… iedereen is waterbeheerder! Iedereen waterbeheerder? Inderdaad. Iedereen die een huis met een tuin bezit, heeft te maken met regenwater dat op het dak of in de tuin valt en is verantwoordelijk voor het goed afvoeren daarvan. NME-centra maken waterbeheer rond straat, huis, school en bedrijf leuk. Laat je inspireren!

Afkoppelen in de wijk

De Ulebelt ondersteunt in opdracht van de gemeente Deventer bewoners bij het afkoppelen en infiltreren van hemelwater in hun eigen tuin. Met ontwerpsessies, voorbeeldmateriaal, plantenlijsten, en berekeningen krijgen bewoners inzicht wat er kan in hun eigen tuin en hoe dat er uit kan zien. Ook de aanleg van groene daken, bijvoorbeeld voor schuren en carports, op wijkniveau, wordt meegenomen. Verder organiseert het centrum gratis (buurt)webinars en een Open tuinendag bij de ‘regenwaterambassadeurs’. Op het terrein van de Ulebelt zijn thematuinen waar bezoekers ideeën kunnen opdoen voor hun eigen tuin. Bekijk ook het filmpje hieronder.

Tuinwedstrijd: Wat doe jij met een ton?

Ontwerp een waterproof versie van jouw tuin, waarbij een regenton de basis is. Dat is de opdracht waarmee bewoners regentonnen en geldprijzen kunnen winnen om de eigen tuin klimaatbestendig te maken. De wedstrijd is onderdeel van de campagne ‘Haarlemmermeer Waterproof’ van de gemeente en NMCX Centrum voor Duurzaamheid. Doel: Haarlemmermeer bestand te maken tegen hevige regenval én het gratis regenwater beter te benutten. 

Ulebelt en Urgenda maken met bewoners meer daken groen

Samen met Urgenda realiseerde de Ulebelt in Deventer afgelopen maanden een versnelling van groene daken in de wijk: maar liefst 700 vierkante meter dak werd vergroend. Bekijk het filmpje!

Groen schoolplein als klimaatmaatregel

Een schoolplein kan zo veel meer zijn dan een pauzeplaats. Een groene plek vol beleving en mogelijkheden voor natuureducatie, vergroten van biodiversiteit, leerplek over voedsel én als klimaatmaatregel. Lokale NME-organisaties in het hele land begeleiden scholen bij het plannen, het tot stand brengen via bijvoorbeeld crowdfunding of subsidies en optimaal benutten van zo’n waterproof groen klaslokaal.

Klimaatmarkt: kinderen leggen het uit

Een inspiratiebijeenkomst over watereducatie/ klimaatadaptatie, georganiseerd door GDO en CNME De Rollen leidde tot een samenwerking tussen de gemeente Sittard-Geleen, het dorpsplatform van Einighausen, waterschap Limburg, een basisschool en het CNME. Inzet: bewoners betrekken bij de waterproblematiek in hun dorp met een educatief programma voor groep 8. Tijdens een klimaatmarkt met informatie over aanpassingen rond huis en tuin presenteren de leerlingen rond een watertafel hun kennis aan de bezoekers.

“Bij klimaatopgaven merk ik steeds weer dat mensen blijven hangen op deze vraag: maar hoe ziet dat er dan uit, in míjn tuin? Dus daar zijn we mensen mee gaan helpen. Schetsen, meten, rekenen, voorbeelden laten zien. Samen maken we een ontwerp aangepast op hún wensen en vaardigheden.”
– Estella Franssen, Ulebelt

Onze publicaties

“We weten inmiddels dat juist kleinschalige maatregelen in tuinen van bewoners ook nodig zijn om de doelstellingen om voldoende water te kunnen bergen op tijd te kunnen realiseren.
– Hans Oosters, voormalig voorzitter van de Unie van Waterschappen bij de presentatie van ons handboek Alle kinderboerderijen en bezoekers klimaatbestendig en waterbewust.  Hij kreeg het boek overhandigd door onze waterambassadeur en initiator Anneke van Veen. 

Ook schreef Anneke van Veen de inspiratiegids Woningcorporaties en klimaatadaptatie: Samenwerken aan goed wonen. Centra voor natuur- en duurzaamheidseducatie kunnen op dit thema een rol spelen in het laagdrempelig bereiken en adviseren van huurders.

Tips voor watervriendelijke tuin

Om de miljoenen bezoekers van NME- en tuincentra te inspireren en informeren heeft onze waterambassadeur Anneke van Veen het Handboek voor de watervriendelijke tuin ontwikkeld vol praktische tips. Het handboek is een uitgave van Vereniging Gemeenten voor Duurzame Ontwikkeling, atelier GROENBLAUW en Tuinbranche Nederland en is mede mogelijk gemaakt door Stichting RIONED, STOWA en het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat.