Lid worden

Gemeenten, waterschappen en lokale organisaties voor Natuur- en Duurzaamheidseducatie (NME) kunnen lid worden van de vereniging GDO. Aanmelden voor het lidmaatschap kan via onderstaand formulier. De kosten zijn afhankelijk van het aantal inwoners (per 2024):

 • tot 40.000 inwoners  € 260,- per jaar*
 • 40.000 tot 100.000 inwoners €  525,- per jaar*
 • 100.000 tot 200.000 inwoners € 1350,- per jaar*
 • 200.000 en meer inwoners € 2700,- per jaar*

  Waterschappen en provincies betalen € 2700,- per jaar*

Voor NDE-centra gelden onderstaande lidmaatschapskosten.
Indien de gemeente die het NDE-centrum opdracht geeft al lid is, geldt een korting van 90%.
GDO-leden betalen bovendien een lagere bijdrage voor netwerkactiviteiten.

Gemeente geen lid

 • Tot 1 fte € 260,-* + 5 uur per jaar
 • 1-5 fte € 525,-* + 10 uur per jaar
 • 5-10 fte € 1350,-* + 25 uur per jaar
 • 10 en meer fte € 2700,-* + 50 uur per jaar

  Gemeente wel lid
 • Tot 1 fte € 26,-* + 5 uur per jaar
 • 1-5 fte € 53,-* + 10 uur per jaar
 • 5-10 fte € 135,-* + 25 uur per jaar
 • 10 en meer fte € 270,-* + 50 uur per jaar

  Deelname aan activiteiten door niet leden
  Niet-leden betalen een hogere bijdrage voor GDO-activiteiten.

  Toeslag
  tot 1 fte 25%
  1 tot 5 fte 50%
  5 tot 10 fte 100%
  10 fte en meer 150%

  *excl. btw, jaarlijks wordt de contributie verhoogd conform inflatie na goedkeuring ALV.

Ben je als NDE-centrum lid van GDO? Dan verwachten we ook dat je een bijdrage levert aan het functioneren van de vereniging. Bijvoorbeeld door inzet in uren van medewerkers. Help bijvoorbeeld mee bij de organisatie van een (online)bijeenkomst.

Meer informatie verstrekt onze programmamanager René Munsters.

Aanmeldingsformulier GDO lidmaatschap

 • Contactpersoon

 • Contactambtenaar

 • Verantwoordelijk wethouder