Duurzame Ontwikkelingsdoelen

“Educatie is het krachtigste wapen dat we nu kunnen gebruiken om de wereld echt te veranderen.”
– Nelson Mandela

Lokale organisaties voor natuur- en duurzaamheidseducatie ondersteunen scholen bij het verduurzamen van gedrag, schoolorganisaties en lesprogramma’s. Daarbij sluiten zij aan bij wat scholen al doen rond thema’s zoals burgerschap, voeding of hygiëne. Bestaande lessen, spellen en workshops kunnen aansluiten op de Duurzame Ontwikkelingsdoelen en er wordt nog meer ontwikkeld. Zodat de kinderen leren hoe alle kennis die zij ophalen te linken is aan innovatieve oplossingen voor een duurzame toekomst.

Werelddoelen in beeld


Kinderen via beeldende kunst bekend en betrokken maken met de 17 Sustainable Development Goals (SDGs) voor 2030. Met dit project heeft CNME Maastricht en regio een verbinding weten te maken tussen de leerlingen van tien basisscholen, cultuur en een verre van gemakkelijk onderwerp. 250 leerlingen brachten hun eigen handelen in relatie tot de SDGs in beeld. Hierbij werkte CNME samen met organisatoren en fotografen van het Maastricht Foto Festival. De door de leerlingen gemaakte foto’s zijn tentoongesteld op het Tapijnterrein van de Universiteit in Maastricht. Met dit project won CNME de GDO Innovatieprijs 2021. Het project kreeg ook navolging bij NMCX in de gemeente Haarlemmermeer.

Hoe draag jij je steentje bij?

Om 4 jaar SDG’s te vieren ontwikkelde CNME Maastricht en regio een les die tijdens de Act For Global Goals dag werd gegeven aan 750 kinderen van groep 7 en 8 tegelijk. De 25 gastdocenten waren afkomstig uit bedrijfsleven, universiteit, politiek, natuurgidsen. Kinderen en hun leerkrachten hebben goed nagedacht over hoe zij een bijdrage gaan leveren aan de 17 Werelddoelen van de VN.

Speel het 2030 SDGs-spel

Op een inspirerende en duurzame plek, kinderboerderij Ulebelt, kunnen inwoners van Deventer het 2030 SDGs spel spelen! De 2030 SDGs game is een interactief kaartspel dat is ontwikkeld in Japan. Het spel simuleert de wereld tot aan 2030, en jij gaat daar deel van uit maken. Hoe kunnen we de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDGs) van de Verenigde Naties behalen in 2030? Door het spelen van het spel word je je bewust van de effecten van je eigen gedrag en hoe je (samen met anderen) kan bijdragen aan een betere wereld. 

Bewoners informeren

Duurzaamheidscentrum Assen informeert bewoners op zijn website hoe de gemeente Assen bijdraagt aan een aantal Global Goals en wat zij zelf kunnen doen. Assen is aangesloten bij de campagne Gemeenten4GlobalGoalsEen belangrijk doel op het gebied van Energie is bijvoorbeeld doel 7: betaalbare en duurzame energie.

Global Schools

De SDGs zijn een mooi uitgangspunt om leerlingen kennis te laten maken met de uitdagingen van de toekomst. Door hier kennis mee te maken op jonge leeftijd kunnen jongeren een duurzame toekomst als referentiekader aannemen in hun eigen leven. Maar het kan lastig zijn om lessen te geven over deze complexe onderwerpen. Global Schools heeft een aantal aantrekkelijke lespakketten ontwikkeld om dit toegankelijker te maken voor scholen en leraren. De lespakketten zijn in het Engels, maar kunnen vrij makkelijk vertaald worden. Ook is er een pagina met linkjes naar relevante TED-talks en andere materialen. De pakketten zijn geschikt voor zowel basis- als middelbaar onderwijs.