Energie

Bewoners betrekken bij energietransitie. Dat is de grote opgave voor de komende jaren. NME-centra in het land verzorgen gezamenlijke inkoopacties, en geven in een energieloket inzicht in wat je kunt verdienen met energiebesparing en zelf opwekken. Via de kinderen kunnen op dit thema ook ouders worden bereikt. Bijvoorbeeld met praktisch techniekonderwijs over groene energie of het maken van een windmolen. Bekijk de voorbeelden.

Zonnepanelen op scholen

Ook daken van scholen zijn geschikt voor zonnepanelen. In Hoofddorp is NMCX samen met schoolbesturen de gemeente een samenwerking gestart om scholen te helpen aan zonnepanelen. De Montessorischool heeft als eerste maar liefst 188 zonnepanelen liggen. Wethouder energietransitie Jurgen Nobel: ,,Wij vinden het belangrijk dat er vooral op gebouwen veel zonnepanelen komen. Stroom opwekken op schooldaken is een mooi voorbeeld van hoe we veel stroom kunnen opwekken en tegelijkertijd ons mooie polderlandschap kunnen behouden.” 

Groene energie - praktisch techniekonderwijs

Duurzame energie is een onderwerp dat zich heel goed leent voor technologieonderwijs. Met de leskist Groene Energie van NME Den Haag experimenteren leerlingen met drie vormen van duurzame energie: zonne-energie, aardwarmte en windenergie.

Energy Battle

Deelnemers aan de Energy Batlle trachten in een bepaalde periode zo veel mogelijk energie te besparen. In de Haarlemmermeer deden acht sportverenigingen dat een jaar lang. Ze kregen daarbij tips en ondersteuning van duurzaamheidscentrum NMCX. Gezamenlijk realiseerden ze een besparing van 160.000 kilowattuur! Dit komt overeen met het jaarlijks stroomgebruik van 46 huishoudens (ruim €29.000,- aan energiekosten). Ook is een uitstoot van bijna 100.000 kg CO2 voorkomen. De winst ging naar voetbalvereniging Kagia uit Lisserbroek.

Energieloket

Het energieloket van Deurne is gevestigd in NME-centrum De Ossenbeemd. Hier kunnen bewoners terecht voor informatie over spouwisolatie, een warmtepomp, zonnepanelen. Ook zijn er brochures beschikbaar en kunnen bezoekers meer inzicht krijgen over wat energiebesparende maatregelen inhouden. Ook worden er drukbezochte informatieavonden gehouden van de coöperatie Energyport Peelland (EPP).

Energyparty

Tijdens een Energy Party krijgen de deelnemers inzicht in hun eigen energieverbruik en leren over de mogelijkheden om energie te besparen en zelf energie op te wekken. De deelnemers delen ook hun eigen kennis en ervaring over de energiebesparende maatregelen die zij al genomen hebben. Een Energy party wordt geleid door een vrijwillige energiecoach. Wie interesse heeft in een of meerdere maatregelen kan bij de energiecoach terecht voor meer informatie en te nemen (vervolg)stappen.  

Op warmtesafari in de straat

De Groene Belevenis in Leusden verzorgt voor de gemeente het Energieloket IkWilWatt. Hier kunnen inwoners terecht kunnen voor hulp bij energiebesparing en verduurzaming van hun woning. Het Energieloket leidt energiegidsen op die bewoners helpen om energiebesparende maatregelen te nemen in hun huis. Een van de manieren om inzicht te krijgen in energie- en luchtlekken is met een warmtecamera foto’s maken van de gevels. Dat kan per woning, maar in Leusden is een energiegids op ‘warmtesafari’ gegaan en heeft een hele straat in beeld gebracht om de foto’s gezamenlijk met de bewoners te bespreken. Dat roept heel wat vragen op.

Henriette Former van IkWilWatt wijst erop dat bewoners een warmtescan kunnen laten uitvoeren en met een CO2-meter kunnen langskomen. Bewoners krijgen uitgebreide informatie over ventilatie en isolatiemogelijkheden.

Lees meer