Grondstoffen & circulaire economie

Afvalvrije scholen en zwerfafval zijn actuele thema’s waaraan NME-centra samenwerken met onze partners Nederland Schoon en Rijkswaterstaat. Ook werken ze samen aan het ontwikkelen van lesmateriaal en activiteiten rond afval = grondstof en circulaire economie. 

Afvalvrije scholen

Thuis leren kinderen afval scheiden, maar op school gaat het anders vanwege bestaande contracten met afvalinzamelaars. Dat moet anders! NME centra begeleiden het project Afvalvrije scholen. Enthousiasme en doorzettingsvermogen is nodig bij directies, leerkrachten, medewerkers van gemeenten en afvalinzamelaars. Samen met Rijkswaterstaat is een inspiratiegids met praktijkvoorbeelden gemaakt en tal van handvatten om scholen afvalvrij te maken. 

Dromen over reststromen

‘Dromen over reststromen’ is door Stad & Natuur ontwikkeld in opdracht van de gemeente Almere ter gelegenheid van de opening van het lokale Upcycle Center. Doel: ontwikkelen onderzoeks- en ontwerpvaardigheden en zelf op zoek gaan naar geschikte bronnen. Leerlingen van groep 8 gingen vol overgave aan de slag met het creëren van nieuwe producten uit restafval. Het aanbod is uitgebreid met een quickscan van een uur waarbij leerlingen op school actief aan de slag gaan met het scheiden van afval,  een excursie naar het Upcyclecentrum waar leerlingen kennismaken met upcyclen en circulaire economie in de praktijk en een poster over verschillende afvalstromen.

Plastic soep = linke soep

Vijf NME-centra hebben deze leskist samen ontwikkeld en in de praktijk getest. In vier lessen krijgen leerlingen in korte tijd veel inzicht in de materie en de ernst ervan. Ze leren over plastic soep, doen ervaringen op met bioplastics en microplastics en worden uitgedaagd om na te denken over hun eigen handelingsperspectief om de plastic soep in zee tegen te gaan. De leskist is behalve voor groep 8 van de basisschool ook geschikt voor onderbouw VO/VMBO.

Circulair huishouden

Wat betekent circulaire economie – meer scheiden en producten vaker repareren of delen met de buren – voor jouw huishouden? Hoe doe je dat samen met je buren of stadsgenoten en hoe bereik je producenten en winkelketens om hun aanbod te veranderen? Natuur en Milieu Overijssel organiseerde een themabijeenkomst om inspiratie op te doen, mee te praten en ideeën uit te wisselen.