Samen sterker

GDO Netwerk

De ruim 140 leidinggevenden en coördinatoren van lokale organisaties voor natuur- en duurzaamheidseducatie en de NDE-beleidsadviseurs in ons netwerk helpen elkaar om:    

  • natuur- en milieueducatie (NME) te verbreden naar duurzaamheidseducatie en -participatie (NDE),
  • doordachte, structurele en samenhangende programma’s aan te bieden en te ontwikkelen,
  • competenties te ontwikkelen,
  • aan te sluiten op landelijke ontwikkelingen.

Als laagdrempelige organisaties die nauw samenwerken met het onderwijs en in toenemende mate met bewoners, maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven, kunnen zij als geen ander gemeenten helpen om duurzame ontwikkeling dichtbij huis op lokaal niveau mogelijk te maken.

Bestuur

In het bestuur van GDO fungeert een afvaardiging van de leidinggevenden als klankbord en sparringpartner voor onze programmamanagers René Munsters (Duurzame Samenleving) en Arjan Klopstra (Duurzaam Onderwijs). Onze bestuursleden zijn: Olle Mennema (NME Den Haag), Arjanne Lagendijk (NMCX, Haarlemmermeer) en Harmtine de Lange (NME Breda). Jacqueline van Dongen (wethouder Zwijndrecht) is voorzitter van het bestuur. Paul Duijsings (Lid RvT Natuurstad Rotterdam) is penningmeester.

Focusgroepen

In focusgroepen werken we soms per inhoudelijk thema, de andere keer gericht op algemene leerwensen of specifiek onderwerp. Er zijn focusgroepen rond afvalvrije scholen (ism Rijkswaterstaat), Duurzame Buren (ism Duurzame Pabo), Schooltuinieren en NME, Tool voor groene schoolpleinen (ism VU), Groenblauwe steunpunten (ism WUR).

Jaarlijks organiseren we voor de educatie- en projectmedewerkers een landelijke Leermiddelendag en een Leermiddelenweek met sprekers, gericht op uitwisseling en ontwikkeling van lesmateriaal en ontwikkelingen in het onderwijs. Voor projectmedewerkers houden we een Kennisdag gericht op uitwisseling en  innovaties en gezamenlijke competentieontwikkeling.

Tweedaagse

Op onze jaarlijkse Tweedaagse nemen we ruimte voor ontmoeting, professionalisering en versterking van de eigen organisatie. Leidinggevenden en coördinatoren van lokale organisaties voor natuur- en duurzaamheidseducatie en de NDE-beleidsadviseurs delen hun kennis en ervaring en externen nemen ons mee in landelijke ontwikkelingen. We zijn voor dit congres te gast op de locatie van een van onze leden.

Meer weten?

Neem contact op met programmamanager René Munsters.