Samen sterker

GDO Netwerk

De ruim 140 leidinggevenden en coördinatoren van lokale organisaties voor natuur- en duurzaamheidseducatie en de NDE-beleidsadviseurs in ons netwerk helpen elkaar om:    

  • natuur- en milieueducatie (NME) te verbreden naar duurzaamheidseducatie en -participatie (NDE)
  • doordachte, structurele en samenhangende programma’s aan te bieden en te ontwikkelen
  • competenties te ontwikkelen
  • aan te sluiten op landelijke ontwikkelingen.

Als laagdrempelige organisaties die nauw samenwerken met het onderwijs en in toenemende mate met bewoners, maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven, kunnen zij als geen ander gemeenten helpen om duurzame ontwikkeling dichtbij huis op lokaal niveau mogelijk te maken.

Bestuur

In het bestuur van GDO fungeert een afvaardiging van de leidinggevenden als klankbord en sparringpartner voor onze moderatoren René Munsters, Arjan Klopstra en Henk Nijhof. Deze bestuursleden zijn: Olle Mennema (NME Den Haag en voorzitter NME Netwerk), Arjanne Lagendijk (NMCX, Haarlemmermeer) en Harmtine de Lange (NME Breda). Jacqueline van Dongen (wethouder Zwijndrecht) is voorzitter van het bestuur. Paul Duijsings (Lid RvT Natuurstad Rotterdam) is penningmeester.

Focusgroepen

In januari 2018 ging de eerste Leerkring van start. We zijn zeker niet uitgeleerd met elkaar en gaan sinds 2020 verder in de vorm van focusgroepen. Soms per inhoudelijk thema, de andere keer gericht op algemene leerwensen of specifiek onderwerp. Er zijn focusgroepen rond afvalvrije scholen (ism Rijkswaterstaat), Duurzame Buren (ism Duurzame Pabo), Schooltuinieren en NME, Tool voor groene schoolpleinen (ism VU), Groenblauwe steunpunten (ism WUR).

Jaarlijks organiseren we ook voor de educatie- en projectmedewerkers een landelijke Leermiddelendag en een Kennisdag gericht op uitwisseling en ontwikkeling van lesmateriaal, innovaties en gezamenlijke competentieontwikkeling.

Tweedaagse

Op onze Tweedaagse nemen we ruimte voor ontmoeting, professionalisering en versterking van de eigen organisatie. Leidinggevenden en coördinatoren van lokale organisaties voor natuur- en duurzaamheidseducatie en de NDE-beleidsadviseurs delen hun kennis en ervaring en externen nemen ons mee in landelijke ontwikkelingen.

Meer weten?

Neem contact op met moderator René Munsters of voorzitter Olle Mennema.