Samen sterker

NME Netwerk

De ruim 100 leidinggevenden van lokale natuur- en duurzaamheidsorganisaties in ons NME Netwerk helpen elkaar om:    

  • natuur- en milieueducatie te verbreden naar duurzaamheidseducatie en -participatie
  • doordachte, structurele en samenhangende programma’s aan te bieden en te ontwikkelen
  • competenties te ontwikkelen
  • aan te sluiten op landelijke ontwikkelingen.

Als laagdrempelige organisaties die nauw samenwerken met het onderwijs en in toenemende mate met burgers, maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven, kunnen zij als geen ander gemeenten helpen om duurzame ontwikkeling dichtbij huis op lokaal niveau mogelijk te maken.


Kerngroep

De kerngroep van het NME Netwerk fungeert als klankbord en sparringpartner voor onze moderator René Munsters. De leden zijn: Olle Mennema (NME Den Haag en GDO-bestuurslid, voorzitter NME Netwerk), Arjanne Lagendijk (NMCX, Haarlemmermeer), Ciska Buijze (Duurzaamheidscentrum Assen) en Harmtine de Lange (NME Breda).

Leerkringen

De vijf inhoudelijke leerkringen grondstoffen/ circulair, energie, water/klimaatadaptatie, voedsel en natuur/ biodiversiteit zijn gekoppeld aan de landelijke Participatietafels Van DuurzaamDoor, waardoor een uitwisseling plaatsvindt tussen landelijk en lokaal/regionaal. De leerkringen komen een paar keer per jaar bijeen op thema. Tweemaal per jaar organiseert GDO een landelijke Leerkringen/ Leermiddelendag voor alle deelnemers met gezamenlijke professionaliseringssessies.

Tweedaagse

Op onze Tweedaagse nemen we ruimte voor ontmoeting, professionalisering en versterking van de eigen organisatie. Leidinggevenden delen hun kennis en ervaring en externen nemen ons mee in landelijke ontwikkelingen.

Aansluiten

Neem contact op met moderator René Munsters of voorzitter Olle Mennema.