Samen sterker

GDO Netwerk

De ruim 140 leidinggevenden en coördinatoren van lokale organisaties voor natuur- en duurzaamheidseducatie en de NDE-beleidsadviseurs in ons netwerk helpen met ondersteuning van ons team elkaar om:    

  • natuur- en milieueducatie (NME) te verbreden naar duurzaamheidseducatie en -participatie (NDE),
  • doordachte, structurele en samenhangende programma’s aan te bieden en te ontwikkelen,
  • competenties te ontwikkelen,
  • aan te sluiten op landelijke ontwikkelingen.

Als laagdrempelige organisaties die nauw samenwerken met het onderwijs en in toenemende mate met bewoners, maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven, kunnen zij als geen ander gemeenten helpen om duurzame ontwikkeling dichtbij huis op lokaal niveau mogelijk te maken.

Bestuur

In het bestuur van GDO fungeert een afvaardiging van de leidinggevenden als klankbord en sparringpartner voor onze programmamanagers René Munsters (Duurzame Samenleving) en Arjan Klopstra (Duurzaam Onderwijs). Onze bestuursleden zijn: Arjanne Lagendijk (zelfstandig adviseur en trainer) en Harmtine de Lange (NME Breda), Liesbeth Bronkhorst (Stad & Natuur Almere). Jacqueline van Dongen (wethouder Zwijndrecht) is voorzitter van het bestuur. Paul Duijsings (Voorzitter RvT Natuurstad, Rotterdam) is penningmeester.

Focusgroepen

In focusgroepen werken we soms per inhoudelijk thema, de andere keer gericht op algemene leerwensen of specifiek onderwerp. Er zijn focusgroepen rond afvalvrije scholen (ism Rijkswaterstaat), Duurzame Buren (ism Duurzame Pabo), Schooltuinieren en NME, Tool voor groene schoolpleinen (ism VU), Groenblauwe steunpunten (ism WUR), Groene Voetstappen, NK Tegelwippen.

Jaarlijks organiseren we voor de educatie- en projectmedewerkers de Week van het Duurzaam Onderwijs met sprekers, gericht op ontwikkelingen in het onderwijs en uitwisseling en ontwikkeling van gezamenlijk lesmateriaal. Voor leidinggevenden en projectmedewerkers houden we een Kennisdag gericht op uitwisseling en  innovaties en gezamenlijke competentieontwikkeling.

GDO2daagse

Op onze jaarlijkse GDO2daagse nemen we ruimte voor ontmoeting, professionalisering en versterking van de eigen organisatie. Leidinggevenden en coördinatoren van lokale natuur- en duurzaamheidscentra en de NDE-beleidsadviseurs delen hun kennis en ervaring en externen nemen ons mee in landelijke ontwikkelingen. We zijn voor dit congres te gast op de locatie van een van onze leden.

Meer weten?

Neem contact op met programmamanager René Munsters.