Samen sterker

NME Netwerk

De ruim 100 leidinggevenden van lokale natuur- en duurzaamheidsorganisaties in ons NME Netwerk helpen elkaar om:    

  • natuur- en milieueducatie te verbreden naar duurzaamheidseducatie en -participatie
  • doordachte, structurele en samenhangende programma’s aan te bieden en te ontwikkelen
  • competenties te ontwikkelen
  • aan te sluiten op landelijke ontwikkelingen.

Als laagdrempelige organisaties die nauw samenwerken met het onderwijs en in toenemende mate met bewoners, maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven, kunnen zij als geen ander gemeenten helpen om duurzame ontwikkeling dichtbij huis op lokaal niveau mogelijk te maken.

Bestuur

In het bestuur van GDO fungeert een afvaardiging uit ons NME Netwerk als klankbord en sparringpartner voor onze moderatoren René Munsters en Henk Nijhof. De bestuursleden zijn: Olle Mennema (NME Den Haag en voorzitter NME Netwerk), Arjanne Lagendijk (NMCX, Haarlemmermeer) en Harmtine de Lange (NME Breda).

Focusgroepen

In januari 2018 ging de eerste Leerkring van start. We zijn zeker niet uitgeleerd met elkaar en gaan in 2020 verder in de vorm van focusgroepen. Soms per inhoudelijk thema, de andere keer gericht op algemene leerwensen of specifiek onderwerp. Er zijn nu focusgroepen rond afvalvrije scholen (ism Rijkswaterstaat), Duurzame Buren (ism Duurzame Pabo), Schooltuinieren en NME, Tool voor groene schoolpleinen (ism VU), Groenblauwe steunpunten (ism WUR).

Tweemaal per jaar organiseren we een landelijke Leermiddelendag gericht op uitwisseling van materiaal en gezamenlijke competentieontwikkeling.

Tweedaagse

Op onze Tweedaagse nemen we ruimte voor ontmoeting, professionalisering en versterking van de eigen organisatie. Leidinggevenden delen hun kennis en ervaring en externen nemen ons mee in landelijke ontwikkelingen.

Aansluiten

Neem contact op met moderator René Munsters of voorzitter Olle Mennema.