Iedereen doet WAT

Iedereen doet WAT

De landelijke campagne ‘Iedereen doet WAT’ laat zien dat iedere Nederlander WAT voor het klimaat kan doen, vandaag al, met grote of kleine stappen! Iedereen doet WAT geeft vooral veel concrete tips over hoe iedereen zijn of haar persoonlijke leven duurzamer kan maken. GDO is met het NME Netwerk partner geworden van de campagne en gaat helpen om Nederlanders precies dát duurzame steuntje in de rug te geven op het gebied van energiebesparing, duurzame mobiliteit en het tegengaan van voedselverspilling.
Iedereen doet mee, ook onze NME- en duurzaamheidscentra.

Wat doen de centra?
• Zij zijn op scholen en in wijken actief op de thema’s uit de klimaatcampagne.
• Zij geven advies en bieden inspiratie en handelingsperspectief voor de eigen woonomgeving: over energiebesparing, klimaatadaptatie, voedsel, biodiversiteit en (zwerf)afval.

Laat je inspireren!

Centrum voor duurzaamheid NMCX, Haarlemmermeer

NMCX zet in op educatie en participatie over duurzame maatschappelijke trends en initiatieven, als de energie- en voedseltransitie, klimaatadaptatie, biodiversiteit en de circulaire samenleving. Door voorlichting en activatie ontdekken bewoners, scholieren en werknemers wat zij zelf kunnen doen om hun dagelijks leven makkelijker, comfortabeler, voordeliger en duurzamer te maken. Het centrum organiseert regelmatig publieksevents rond de thema’s van Iedereen doet WAT, zoals een EnergyBattle of Haarlemmermeer Waterproof. Daarnaast bereikt NMCX bewoners via diverse social media en activiteiten/ projecten. Op de website is informatie te vinden over alle activiteiten die worden georganiseerd met en voor bewoners, organisaties en scholen.

NME-centrum & boerderij Wolfslaar, Breda

Kinderboerderij Wolfslaar viert dit jaar zijn 50 jarig bestaan in een nieuw pand. De verbouwde boerderij is een inspiratieplek is voor de energietransitie. Bij de nieuwbouw is gebruik gemaakt van circulair en biobased bouwen en is het pand volledig van het gas afgekoppeld.Op de Wolfslaar kun je ook een interactief spel (electrobord) spelen: klimaatverandering en wat kun jij zelf doen?. Daarnaast is een aantal energiebesparende artikelen te koop in de winkel van Boerderij Wolfslaar.

De Ulebelt, Deventer

‘Wat kan jij’ is de titel van een tentoonstelling over duurzaamheid die de Ulebelt houdt in het gemeentehuis van Deventer. Om deze tentoonstelling worden activiteiten georganiseerd. Samen met Deventer Energie en een groep betrokken vrijwilligers is de Ulebelt sinds begin 2020 actief in een duurzaamheidscentrum in de stadsetalage van het Deventer gemeentehuis. De gemeente heeft daarvoor groen licht gegeven, voor een periode van twee jaar. Doel is om bewoners en bedrijven te informeren, te inspireren en te mobiliseren om zelf ook in actie te komen. Daar zijn veel partijen bij betrokken die zich willen laten zien met hun initiatieven, hun aanbod en hun ambities. Verder heeft de Ulebelt een project over gezamenlijk eten inkopen bij de boer en hoe regel je dat: Voedselcoops (korte keten met zo min mogelijk verspilling).

De Groene Belevenis, Leusden

De Groene Belevenis is het natuur- en duurzaamheidscentrum voor Leusden en omstreken. De stichting wil een groene, gezonden en duurzame leefomgeving voor iedereen creëren. Door inzet van educatie, communicatie en participatie leert ze kinderen een duurzame basishouding aan en stimuleert ze volwassenen tot een duurzame leefstijl onder meer op het gebied van de  energietransitie, klimaatadaptatie, voedselbewustzijn en duurzame mobiliteit. Het centrum houdt diverse Duurzaam Doen-campagnes, zoals de energiecampagne IkWilWatt (met de inzet van lokale energiegidsen, voorbeeldwoningen en publieksactiviteiten), activiteiten rondom operatie Steenbreek, de campagne IkFiets en diverse Duurzaam Doen Cafés, bijvoorbeeld over lokaal voedsel en het vergroenen van tuinen. 

Natuurcentrum Arnhem 

Een duurzaam diner met als thema voedselverspilling hield Natuurcentrum Arnhem in het najaar. Ook biedt het centrum energiebesparingstips op de website en Facebook.

De Bastei, Nijmegen

De Bastei slaat een brug tussen historie en eigentijdse kwesties. Met de Klimaatshow ervaren bezoekers wat ze zelf kunnen doen aan een duurzame stad en met De Sandbox gaan ze aan de slag als ingenieurs van het klimaatbestendig rivierenlandschap. Bezoekers en schoolklassen kunnen behalve een rondleiding in het museum, ook veldexcursies boeken naar bijvoorbeeld het rivierenpark om ter plekke uitleg over de aanpassingen aan de rivier te krijgen. De Bastei verzorgt in het kader van Steenbreek workshops, steenbreekdagen en voorlichting over gezamenlijk aanpakken van hittestress en waterproblemen bij extreem weer in de stad.  

Stad & Natuur Almere

Stad & Natuur verzorgt de les ‘Mijn huis in Almere’. Dit educatief programma is speciaal ontwikkeld voor de bovenbouw van het PO. Binnen anderhalf uur worden de groepen meegenomen door de bijzondere aspecten van Almeerse huizen. In deze ‘nieuwe’ stad zijn  veel huizen met duurzame snufjes. Door onderzoek te doen naar het scheiden van afval, energiegebruik van apparaten, ontwerpen van duurzame oplossingen voor producten, duurzaam rijden en zonne- en windenergie nemen de leerlingen een duik in de wereld van duurzaam wonen. Ze zien in dat je met een kleine aanpassing in je leven het milieu al kan helpen. Meer informatie over dit programma vind je hier.

Duurzaamheidscentrum & stadsboerderij De Helderse Vallei, Den Helder

De Helderse Vallei informeert bezoekers, scholieren en studenten over een duurzame omgang met natuur en milieu. Op het programma voor 2020 staan onder andere een ‘Trash/ure’ kanotocht (tegen de plastic soup) en lezingen zoals ‘Zero waste project’ (leven zonder afval), en ‘Think big, act now’ (duurzaamheid voor iedereen). In het centrum vinden bezoekers informatie over schone stroom en wat zij thuis kunnen doen om hun leven te verduurzamen. Er worden tips gegeven over energie besparen, een klimaatvriendelijke kledingkast, schoner vervoer en bewust eten. In het najaar van 2020 wordt in het Bos atelier een mini expositie geopend over de 17 Duurzame ontwikkelingsdoelen en in het centrum zijn overal meer of minder verborgen duurzame tips te vinden, zoals  stikkers op de wc-deuren die de bezoekers de kringlopen van waterzuivering en papier tonen en afvalbakken die met cartoons informatie geven over afvalscheiding. Ook biedt het centrum jaarrond duurzame tips aan via de website, Facebook en Twitter.

Duurzaamheidscentrum Assen

Actief, speels, verrassend, uitdagend, leerzaam, gratis en vooral leuk: dát is een bezoek aan het Duurzaamheidscentrum Assen. Hier vragen we aandacht voor een duurzame samenleving en bieden we informatie over wat je zelf thuis kunt doen om je steentje bij te dragen. Zo is er een wisselende expositie, geven we les aan alle 33 basisscholen in Assen en kun je meedoen aan allerlei activiteiten. Dit gaat afwisselend over de verschillende thema’s van de klimaatcampagne Iedereen doet WAT en sluit aan bij de Global Goals.
Van oktober 2020 tot april 2021 is er een expositie over circulaire economie. We sluiten aan bij de Verspillingsvrije Week, geven we de les ‘Doe maar duurzaam’ over duurzaam wonen en laten bezoekers ervaren hoe je een klimaatbestendige tuin kunt inrichten in de ‘Tuin van de toekomst’. En dat is nog lang niet alles!

O
p onze website vind je meer informatie over alle activiteiten, onze exposities en het educatieprogramma. Lees ook over de vijf duurzame thema’s in het Duurzaamheidscentrum Assen: energie, afval, grondstoffen en recycling, water en klimaat, groene leefbaarheid en natuur, en gezonde en duurzame leefstijl.
De foto is gemaakt door Marcel de Jong.