ANBI

ANBI-status
De Vereniging voor Lokale Natuur- en Milieucommunicatie werkt onder de naam Vereniging Gemeenten voor Duurzame Ontwikkeling. De Vereniging voor Lokale Natuur- en Milieucommunicatie staat bij de Belastingdienst geregistreerd als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Deze registratie controleert u hier.

Lees ons jaarverslag en onze jaarrekening 2021.

Ons bestuur ontvangt geen beloning; bestuursleden kunnen eventuele gemaakte kosten declareren.

RSIN (Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer) 819103743