Educatie, communicatie, participatie

Natuur en duurzaamheid dicht bij de mensen brengen. Dat doen de 140 natuur- en duurzaamheidscentra in ons netwerk. Vereniging GDO biedt zo gemeenten, waterschappen en andere partners toegang tot een speelveld waar zij inspiratie, kennis én lokale partners vinden om samen met onderwijs en bewoners te werken aan de duurzame ontwikkeling van hun eigen leefomgeving. 

Kennisdeling
Wij ondersteunen gemeenten door het organiseren van kennisdeling binnen het netwerk van NME-professionals, en de afstemming tussen landelijke partners en beleidsprogramma’s en lokale expertise en vraagstukken. Zo kunnen zij lokaal snel profiteren van succesvolle projecten en aanpakken elders in het land. 

Duurzame keuzes
GDO zoekt aansluiting bij wat burgers beweegt en wil vooral voorwaarden scheppen die duurzame keuzes aantrekkelijk maken. Educatie, communicatie en participatie zijn hierbij de kenmerkende instrumenten.

Netwerkorganisatie
GDO is opgericht in 2008 en is een netwerkorganisatie bestaande uit leden, programmamanagers, ambassadeurs en een bestuur. Twee bestuursleden vertegenwoordigen namens de VNG alle gemeenten in het interbestuurlijk overleg op landelijk niveau (Stuurgroep DuurzaamDoor). 

De vereniging wordt gesteund door het programma DuurzaamDoor (RVO). Uit het Fonds NME van de stichting Van Dijk Nijkamp ontvangen we een donatie voor de verdere professionalisering van het werkveld.

GDO is mede-initiator van de Alliantie Schooltuinen, die zich inzet om elk kind in de basisschooltijd toegang te geven tot een schooltuin. Voor RVO zijn we ook trekker van het landelijk kennisplatform Stadslandbouw Nederland.

Wilt u ook in uw gemeente een NME- en/of Duurzaamheidscentrum opzetten of verder ontwikkelen? Of wilt u weten bij welke organisatie uw gemeente terecht kan voor deze activiteiten voor onderwijs of bewoners? 

We zoeken ook altijd samenwerking met andere partijen in de samenleving.

Neem gerust contact met ons op. 

Lees hier ons jaarverslag.

Moderatoren

Arjan Klopstra

Programmamanager Duurzaam Onderwijs

Verstuur Email    

Anna Vanderveen

Domeintrekker Onderwijs bij landelijke Agenda Natuurinclusief

Verstuur Email    

René Munsters

Programmamanager Duurzame Samenleving

Verstuur Email    

Conny Taheij

Communicatie & Bureau

Verstuur Email    
Bestuur

Jacqueline van Dongen wethouder Zwijndrecht

Voorzitter

Verstuur Email    

Paul Duijsings

Penningmeester

Verstuur Email    

Liesbeth Bronkhorst

Directeur-bestuurder Stad & Natuur Almere

Verstuur Email    

Arjanne Lagendijk

Zelfstandig adviseur en trainer

Verstuur Email    

Harmtine de Lange

Hoofd NME Breda

Verstuur Email    
Ambassadeurs

Anneke van Veen

Ambassadeur Water

Verstuur Email    

Frank Speel

Ambassadeur Groen

Verstuur Email