Educatie, communicatie, participatie

Vereniging GDO biedt gemeenten, waterschappen en andere partners toegang tot een speelveld waar zij inspiratie, kennis én lokale partners vinden om samen met onderwijs en bewoners te werken aan de duurzame ontwikkeling van hun eigen leefomgeving. De centrale spelers in dit speelveld zijn lokale NME-organisaties.

Kennisdeling
Wij organiseren de kennisdeling binnen het netwerk van NME-professionals, en de afstemming tussen landelijke partners en beleidsprogramma’s en lokale expertise en vraagstukken. Zo kunnen zij lokaal snel profiteren van succesvolle projecten en aanpakken elders in het land. 

Duurzame keuzes
GDO zoekt aansluiting bij wat burgers beweegt en wil vooral voorwaarden scheppen die duurzame keuzes aantrekkelijk maken. Educatie, communicatie en participatie zijn hierbij de kenmerkende instrumenten.

Netwerkorganisatie
GDO is een netwerkorganisatie bestaande uit een bestuur, netwerk-moderatoren, ambassadeurs en leden. Twee bestuursleden vertegenwoordigen namens de VNG alle gemeenten in het interbestuurlijk overleg op landelijk niveau (Regiegroep). Ook in de commissie Milieu & Mobiliteit van de VNG is de vereniging met twee bestuursleden vertegenwoordigd.

De vereniging wordt gesteund door het programma DuurzaamDoor (RVO). Uit het Fonds NME van de stichting Van Dijk Nijkamp ontvangen we een donatie voor de verdere professionalisering van het NME Netwerk via onze leerkringen.

Voor RVO zijn we ook trekker van het landelijk kennisplatform Stadslandbouw Nederland.

Wilt u ook in uw gemeente een NME- en/of Duurzaamheidscentrum opzetten of verder ontwikkelen? Of wilt u weten bij welke organisatie uw gemeente terecht kan voor deze activiteiten voor onderwijs of bewoners? 

We zoeken ook altijd samenwerking met andere partijen in de samenleving.

Neem gerust contact met ons op. 

Ons jaarverslag vind je hier.

Moderatoren

Arjan Klopstra

Programmamanager Duurzaam Onderwijs

Verstuur Email    

René Munsters

Programmamanager Duurzame Samenleving

Verstuur Email    

Henk Nijhof

Moderator bestuurlijk netwerk

Verstuur Email    

Conny Taheij

Communicatie & Bureau

Verstuur Email    
Bestuur

Jacqueline van Dongen wethouder Zwijndrecht

Voorzitter

Verstuur Email    

Paul Duijsings

Penningmeester

Verstuur Email    

Arjanne Lagendijk

Directeur NMCX, Haarlemmermeer

Verstuur Email    

Harmtine de Lange

Hoofd NME Breda

Verstuur Email    

Olle Mennema

Senior NME Den Haag, voorzitter NME Netwerk

Verstuur Email    
Ambassadeurs

Anneke van Veen

Ambassadeur Water

Verstuur Email    

Frank Speel

Ambassadeur Groen

Verstuur Email