Aandacht voor positie NDE centra tijdens conferentie Whole School Approach

Aandacht voor positie NDE centra tijdens conferentie Whole School Approach

Bij de opgave van duurzaamheid in de volle breedte van het onderwijs, zijn centra voor natuur en duurzaamheid een logische lokale partners voor scholen. Zij hebben inzicht in en kennis van de lokale situatie, thema’s en het lokale beleid.

Jacqueline van Dongen, GDO-voorzitter en wethouder van Zwijndrecht, wees de bezoekers van de conferentie over de Whole School Approach op 30 maart daarop. Te gast waren ruim 70 afgevaardigden van o.a. Nederlandse ministeries en onderwijsorganisaties. ,,Nog niet overal wordt herkend dat de hele transitie naar een houdbare wereld mensenwerk is. Scholen hebben hulp nodig, en die hulptroepen zijn er. Het netwerk van GDO, met de centra als kloppend hart, zijn onderdeel van de leefwereld en het lokale leerecosysteem.”

Lokale Educatieve Agenda
Ze wees ook op de Lokale Educatieve Agenda als schakelpunt om concreet afspraken over duurzaam onderwijs te maken tussen gemeenten en scholen en de regie in de keten te borgen.
Meer weten over de Whole School Approach en de Routekaart Duurzaam Onderwijs? Neem contact op met onze programmamanager Arjan Klopstra.