Anna Vanderveen vanuit GDO met landelijke Agenda Natuurinclusief aan de slag

Anna Vanderveen vanuit GDO met landelijke Agenda Natuurinclusief aan de slag

Anna Vanderveen gaat vanuit onze vereniging GDO aan de slag met de landelijke Agenda Natuurinclusief als domeintrekker Onderwijs.

Anna is bij de Agenda Natuurinclusief een van de dertien domeintrekkers die samen met negen domeinleiders de natuurinclusieve samenleving gaan versnellen. Hoe verzilveren we de kansen die de natuur biedt voor een fijne, gezonde samenleving? En hoe zorgen we dat natuur onderdeel wordt van alles wat we maken en doen? Inzet is om dit als overheden, bedrijven, instellingen en burgers samen te doen.

De domeintrekkers en -leiders zijn koplopers in natuurinclusief denken en werken in hun eigen werkveld: bouw, energie, financiële sector, gezondheid, infrastructuur, landbouw, vrijetijdseconomie en water, en onderwijs en bewustwording. Lees meer over de Agenda Natuurinclusief.

‘Innerlijk kompas ontwikkelen’

Anna werkt bij SME en we komen haar al vele jaren tegen, bijvoorbeeld als lid van de jury van de GDO Innovatieprijs en rond Eco-Schools. Over natuurinclusief zegt ze: ,,De natuur vormt de basis van ons bestaan. Natuurinclusiviteit moeten we volgens mij daarom in de eerste plaats niet behandelen als thema, maar als principe. Persoonsvorming begint bij het besef dat we als mensen onderdeel zijn van een groter geheel: de natuurlijke wereld. In het onderwijs gaat het erom een innerlijk kompas te ontwikkelen dat ieder helpt om richting te geven aan je eigen leven in relatie tot je sociale en natuurlijke omgeving. Natuurinclusief onderwijs beschouw ik dan ook als onderwijs dat bijdraagt aan de kunst om vrij, verbonden en verantwoordelijk te leven.’’ Lees meer over Anna, haar ervaring, inspiratie en kansen die zij op dit thema ziet binnen het onderwijs.

Rol Vereniging GDO

Het Programmabureau Natuurinclusief (PBN) regisseert en faciliteert de uitvoering van Agenda Natuurinclusief, in opdracht van Minister voor Natuur en Stikstof. Het Interprovinciaal Regieteam Natuurinclusief (IRN) van het IPO faciliteert de uitvoering van de Agenda Natuurinclusief voor de 12 provincies. Verenigingen Stadswerk en Gemeenten voor Duurzame Ontwikkeling (GDO) doen dit voor alle gemeenten. Unie van Waterschappen (UvW) doet dit voor de waterschappen.

Contact

Wanneer je vragen of suggesties hebt over de Agenda Natuurinclusief en het domein Onderwijs kun je mailen naar Anna Vanderveen of naar Arjan Klopstra, programma-manager Duurzaam Onderwijs.