Drie regionale aanjagers zetten schooltuinieren extra op de agenda

Drie regionale aanjagers zetten schooltuinieren extra op de agenda

Drie regionale aanjagers gaan dit jaar het schooltuinieren lokaal en regionaal extra op de agenda zetten in Limburg, Gelderland en Overijssel.

Hun pionierservaringen worden gedeeld in een leerdocument waar andere regio’s hun voordeel mee kunnen doen. De drie regionale aanjagers werken nauw samen met de Jong Leren Eten Makelaars in hun provincie en worden vanuit de Alliantie Schooltuinen begeleid door Vereniging GDO.

De schooltuinbeweging groeit en steeds meer mensen sluiten zich aan bij de missie van de Alliantie Schooltuinen als schooltuinfan. Door het creëren van landelijke bekendheid, het bij elkaar brengen van kennis, netwerken te ondersteunen en inhoudelijk te inspireren groeit de belangstelling voor schooltuinieren.

Regionale vragen en kansen

Door die belangstelling komen ook veel vragen op. Bij ondersteuners, scholen en directeuren, maar ook bij beleidsmedewerkers en raadsleden. Iedere vraag kent een andere context met regionale kansen en knelpunten.
Om echt goed te kunnen ondersteunen en de energie vast te houden is er behoefte aan regionale aanjagers die het schooltuinieren lokaal en regionaal op de agenda kunnen zetten en die, samen met de Alliantie en haar lokale partners, met de hulpvragen aan de slag kunnen.

Pilot

Dankzij het programma Jong Leren Eten start in drie provincies een eenjarige pilot waarbij een regioaanjager schooltuinieren aan de slag gaat. Deze aanjager begint met een analyse van het aantal scholen dat daadwerkelijk schooltuiniert, dat niet doet maar wel wil én van scholen die nog meer nodig hebben om actief aan de slag te gaan met schooltuinieren.

Ook onderzoeken de aanjagers welke netwerken er zijn op het gebied van begeleiding van schooltuinieren en de belangstelling van gemeenten om hiermee aan de slag te gaan en dit eventueel financieel te ondersteunen. Uiteraard kijken ze ook waarom in de ene regio het schooltuinieren al actief uitgevoerd wordt en in een andere regio nog niets tot weinig gebeurt.

Na de analyse worden per provincie de doelstellingen bepaalt waar binnen een jaar resultaat te behalen valt en wordt een plan van aanpak opgesteld. De regioaanjagers zijn Wieke Bonthuis (Gelderland, links) en Hannelore Börger (Overijssel) en Daniek Bosch (Limburg, onder).