GDO en SME bundelen krachten: impact van het netwerk vergroten

GDO en SME bundelen krachten: impact van het netwerk vergroten

We zijn verheugd te kunnen melden dat GDO en SME definitief de krachten bundelen.

SME is een adviesbureau dat zich inzet voor verduurzaming door gedragsverandering, binnen de samenleving en het onderwijs. Door de krachtenbundelding krijgen we meer snelheid en slagkracht en vergroten we de impact van ons netwerk van lokale natuur- en duurzaamheidscentra. Samen vormen we een krachtige landelijke speler die de gemeenten en centra in het GDO-netwerk nog beter kan ondersteunen. Zodat we duurzaamheid dicht bij mensen kunnen brengen, in het onderwijs en samenleving.

Vorig jaar hebben de leden de voorgenomen samenwerking tijdens de ALV met enthousiasme goedgekeurd. Afgelopen maanden is onderzocht of en hoe we het beste kunnen samenwerken. Komende weken volgt de praktische uitwerking rond de aandelenoverdracht, waarbij GDO grootaandeelhouder wordt. Intussen wordt samen met de leden gewerkt aan een gezamenlijke meerjarenvisie en strategie, statutenwijziging en een marketing en communicatieplan. Dat delen we tijdens de Kennisdag en de ALV in november. De integratie van de medewerkers van SME en het team van GDO is op de rails gezet. In diverse projecten, zoals de Whole School Approach, Eco-Schools en de Agenda Natuurinclusief, trekken we al gezamenlijk op.

Wij zijn er nu klaar voor en wij gaan ervoor!

Veel kansen

Wij zien vele kansen voor ons als één organisatie, één expertisebureau, met en voor onze leden. Immers, de rol en omvang van de activiteiten die gemeenten en NDE-centra maatschappelijk (kunnen) uitoefenen op het gebied van duurzaamheid groeit. Zowel in het onderwijs als voor participatieprojecten met inwoners, bijvoorbeeld op het gebied van de energietransitie, klimaatadaptatie en vergroening van de buurt. Ook landelijk worden NDE-centra steeds vaker gezien als dé partner die lokaal de verbinding kan maken met onderwijs en bewoners.

Optimaal ondersteunen

Als expertisebureau kunnen we de centra en gemeenten optimaal ondersteunen en grote landelijke programma’s en projecten namens, met en voor de leden opzetten. De jarenlange ervaring van SME op de voor ons bekende thema’s is van grote waarde. Samen versterken we de landelijke infrastructuur van lokale centra op het vlak van educatie en participatie voor duurzaamheid, met oog voor de diversiteit van onze leden. De nieuwe organisatie blijft ook nauw samenwerken met IVN.

Wij kijken uit naar een duurzame samenwerking, die onze leden, medewerkers en vooral de maatschappelijke duurzaamheidsbeweging vooruit brengt.

Vragen? Neem contact op met GDO-programmamanager Duurzame Samenleving René Munsters.