Gezond en duurzaam naar school: Doe ook mee met Groene Voetstappen

Gezond en duurzaam naar school: Doe ook mee met Groene Voetstappen

Kom lopend op op de fiets naar school. Die oproep doet Vereniging GDO, het netwerk van meer dan 100 lokale natuur- en duurzaamheidscentra. De vereniging nodigt alle basisscholen uit om mee te doen aan de Groene Voetstappen Week, van 18 t/m 22 september 2023.

Deze week is een laagdrempelige actie voor het onderwijs over vervoer, duurzaamheid, verkeersveiligheid en de inrichting van de schoolomgeving.

Punten verdienen

Tijdens de Groene Voetstappen Week worden alle leerlingen opgeroepen om lopend, steppend of met de fiets naar school te komen. Hiermee verdienen de leerlingen punten, die op school worden vastgelegd in een digitaal scorebord. Naar wens kunnen de leerkrachten met behulp van les- en werkbladen aandacht besteden aan de onderwerpen verkeer, energie en natuur. Lokale NDE-centra kunnen hierbij ondersteunen.

Inrichting openbare ruimte

De Groene Voetstappen Week vindt plaats aan het begin van het schooljaar. Een belangrijk moment om ouders te attenderen op de inrichting van de openbare ruimte rondom school. Ook is het voor leerlingen en degenen die hen brengen en halen gezond om met de fiets of te voet naar school te komen.

Groene Voetstappen is een project van Vereniging GDO, netwerk van natuur- en duurzaamheidscentra, in samenwerking met De Bastei uit Nijmegen en Klimaatverbond Nederland. Het project maakt onderdeel uit van de Europese Mobiliteitsweek, een initiatief van de Europese Commissie.

Meedoen

Doen jullie ook mee? Meer informatie vind je hier.