Henk Klein Award: 'Het goud' van BuitenWijs

Henk Klein Award: ‘Het goud’ van BuitenWijs

BuitenWijs was een van de genomineerden voor de Henk Klein Award 2018 met de buitenlessen begeleid door circa 40 vrijwilligers. Zij verzorgen jaarlijks meer dan 150 buitenlessen voor 4000 kinderen in de vier gemeenten waar BuitenWijs werkzaam is: Lopik, IJsselstein, Nieuwegein en Houten. De mate waarin vrijwilligers zelfstandig samen werken is groot. Zij zijn ook zelf verantwoordelijk voor die samenwerking en de uitvoering van de lessen. Dit vindt plaats in een goede harmonie! Hiermee wijst Buitenwijs op het ‘bijzondere van het gewone’. 

Cursus
BuitenWijs werft vrijwilligers en verzorgt een cursus. Behalve de uitleg van belangrijke vaardigheden zoals waarnemen, vragen stellen en dilemma’s inzetten, krijgen de vrijwilligers uitleg over de inzet van de activiteiten van de buitenlessen. Zij oefenen een les inleiden een verhaaltje vertellen, een instructie geven  en terugblikken met de kinderen. Tijdens de cursus lopen zij mee met de bestaande vrijwilligers bij de lessen en onderzoeken of het echt iets voor ze is. Aan het eind krijgen ze een certificaat en een klein cadeautje als aanmoediging.

Zelfstandig
Daarna kunnen zij in de NMEgids hun naam bij de geboekte lessen plaatsen. Van BuitenWijs krijgen zij een overzicht van de lessen en de begeleiders. Een van de begeleiders wordt coördinator van de les en deze vrijwilliger belt vooraf de school en stemt alles af. 
Daarnaast zorgt BuitenWijs ervoor dat de vrijwilligers zich kunnen voorstellen op de site van BuitenWijs: www.nmegids.nl/buitenwijs.
Twee keer per jaar krijgen de vrijwilligers een leuke bijeenkomst aangeboden: een uitje naar een mooi natuurgebied met een diner of lunch en een kerst of nieuwjaarsbijeenkomst.
Mogelijk misschien wel het belangrijkste:  de vrijwilligers met vragen, klachten, problemen krijgen voorrang boven andere werkzaamheden! Zij zijn het ‘goud’ van BuitenWijs, zodat de paradepaardjes ‘de buitenlessen’ in vier gemeenten uitgevoerd worden!

Wethouder Johan van Everdingen (Lopik): “De rol van de vrijwilligers van BuitenWijs ten behoeve van de NME voor de gemeenten Lopik, IJsselstein, Nieuwegein en Houten is van onbetaalbare waarde. Zij zijn al vele jaren een absolute meerwaarde in het samenspel tussen professionals, onderwijskrachten en de leerlingen van de basisscholen. Zonder de vrijwilligers zouden de NME-lessen moeilijk tot niet mogelijk zijn. Juist de vrijwilligers maken dat de kennisoverdracht op een heel speelse en natuurlijke manier aan de kinderen wordt overgebracht. Zij stellen de kinderen in staat het als het ware zelf te ontdekken. Hierdoor beklijft de kennis veel meer en beleven de kinderen er bovendien veel plezier aan. De kinderen van de basisscholen kijken uit naar de NME-lessen, en dat kan zonder meer op het conto van de vrijwilligers geschreven worden. De meerwaarde voor de kinderen (onze toekomst) is daarmee onomstreden. De vrijwilligers dragen dus buitengewoon bij aan het behoud en de toekomst van die mooie planeet waarop wij allemaal leven.