Herstel biodiversiteit in de openbare ruimte; 'Schakel lokale NDE-centra in'

Herstel biodiversiteit in de openbare ruimte; ‘Schakel lokale NDE-centra in’

Er is veel ambitie, maar er mist verbinding en kennis bij gemeenten op het gebied van biodiversiteit. Dat is de conclusie van een onderzoek naar de stand van zaken en knelpunten rondom biodiversiteit bij gemeenten. ‘Schakel lokale NDE-centra in’, tipte René Munsters, GDO-programmamanager Duurzame Samenleving tijdens een congres van de Stichting Deltaplan Biodiversiteitsherstel.

De stichting hield het congres ‘Biodiversiteit en Gemeenten’ op 16 februari met 200 gemeenten, organisaties en provincies die spraken over biodiversiteitsherstel in de openbare ruimte. Floor Edixhoven presenteerde haar onderzoek over de stand van zaken en knelpunten rondom biodiversiteit bij gemeenten. Conclusie: Er is veel ambitie, maar er mist verbinding en kennis bij gemeenten op het gebied van biodiversiteit. Zoals ook wethouder Marcel Belt van Leidschendam-Voorburg en René Munsters van Vereniging GDO beaamden: aan de slag dus!

Handelingsverlegenheid

René Munsters gaf tijdens het congres een korte reactie op de enquête. De uitkomsten zijn interessant. ,,Natuur in de stad is een belangrijk beleidsthema geworden, ingestoken vanuit de leefbare en gezonde stad. Daar zijn we blij mee. Belangrijke instrumenten die ingezet worden zijn bewustwording en participatie. Maar de enquête geeft tegelijkertijd aan dat er bij de ambtenaren de nodige handelingsverlegenheid is: het ontbreekt ze aan kennis en middelen en weten vaak niet hoe te handelen.” Zijn advies aan de zaal was om daarom vooral ook de achterban van GDO, de 140 centra voor natuur en duurzaamheid (NME-centra) in te schakelen. Zij werken al voor 200 gemeenten.

Handelingsperspectief

De NME-centra kunnen de grote beleidsopgaven van gemeenten vertalen naar kleine concrete acties (handelingsperspectief) voor inwoners, jong en oud. Daarbij worden scholen, lokale organisaties, inwonerinitiatieven en bedrijven betrokken. En ook duizenden vrijwilligers werken mee. Zij hebben een relatie met de inwoners, zijn laagdrempelig en zijn een betrouwbare afzender. ,,Daardoor realiseren we tastbare veranderingen.”

Overigens blijkt uit de enquête ook dat de gemeentelijke inzet vooral gericht is op ecologisch bermbeheer, maar er is nog veel meer te doen. Van natuurinclusief bouwen en renoveren tot de aanleg van groene schoolpleinen. René Munsters: ,,Hoe mooi zou het zijn als kinderen via een groenstructuur naar school kunnen lopen.”

Iedereen kan meedoen, ook huurders

Natuur in de stad en biodiversiteit is zo’n onderwerp waar iedereen een steentje aan kan bijdragen. ,,Schakel daarom vooral ook de inwoners zelf in, zij hebben 60 procent van het gebouwde gebied in handen.”

Uit de enquête blijkt dat gemeenten moeite hebben om ‘niet groene’ inwoners te bereiken en dat er te weinig draagvlak is. Met de Groene Huisvesters en Woonbond samen organiseert GDO voor gemeenten en woningcorporaties ondersteuning bij het vergroenen van tuinen van huurders. ,,Wij hopen het komende jaar het project Huurders op Groen te kunnen starten.” Neem contact op met René Munsters.

Lees het verslag van het congres met de presentaties en de uitkomsten en tips van de workshops. En een filmpje van Stadsbosbeheer: Wat bepaalt de relatie tussen mens en natuur? Je basisschooltijd. Op jonge leeftijd in aanraking komen met flora en fauna. Daarom willen wij een groenere wereld en een groenere stad. Hier heeft ieder kind zijn leven lang baat bij. Een gezonder verband tussen mens en natuur is niet ingewikkeld; het is slechts een kwestie van willen.