Jongeren aan de slag voor netwerk GDO

Jongeren aan de slag voor netwerk GDO

Een groep SDG Trainees verdiept zich komende weken in de koppeling tussen de SDG’s en het werk van de 140 NME-centra in het netwerk van GDO. Zij gaan helpen die koppeling sterker zichtbaar te maken. Dit gebeurt vanuit het SDG Traineeship: het programma voor jongeren die willen leren over én bijdragen aan de implementatie van de SDG’s in diverse organisaties. GDO ontving de jongeren op de inspirerende locatie van het Lyceum Schravenlant in Schiedam. Samen met Anne Marie v.d. Veen van de gemeente Schiedam gaf programmamanager Duurzaam onderwijs Arjan Klopstra een toelichting op het netwerk van natuur- en duurzaamheidscentra en onze inzet op het gebied van duurzaam onderwijs en bewonersparticipatie. Daarna sloten de trainees aan bij een serious game over klimaatadaptatie.

Participatieprojecten
Daarnaast gaan vierdejaars studenten van Hogeschool Van Hall Larenstein voor ons netwerk aan de slag. Ze halen in ons netwerk goede voorbeelden op van participatieprojecten met inwoners op alle duurzaamheidsthema’s. De meest interessante en innovatieve voorbeelden worden per thema ontsloten om alle NDE-centra en haar opdrachtgevers te inspireren met deze voorbeelden van inwonersparticipatie.