Leren voor Duurzame Ontwikkeling op Wikiwijs

Leren voor Duurzame Ontwikkeling op Wikiwijs

Voor docenten kan het een opgave zijn om goed, duurzaam lesmateriaal te vinden. Vanuit ons GDO-netwerk ondersteunen we de scholen hierbij. Een manier is de themapagina Leren voor Duurzame Ontwikkeling op Wikiwijs. Deze website, onderdeel van Kennisnet, laat een verzameling aan kwalitatief (gratis) lesmateriaal zien.

Docenten kunnen zoeken op thema’s, leerjaren of leerdoelen en zo hun lessen verrijken met lesmateriaal dat over één of meerdere SDG’s gaat. Vereniging GDO werkt samen met Leren voor Morgen en met de leermiddelenexperts die het lesmateriaal beoordelen, aan de uitbreiding en het bereik van deze themapagina.

Leermiddelenexpert John Steijns aan het woord

Vanuit ons netwerk is onder andere John Steijns betrokken bij de pagina als leermiddelenexpert. ,,Als één van de leermiddelspecialisten voor de LvDO-themapagina kreeg ik inzicht in interessante en vaak ook nieuwe leermiddelen, projecten en ander lesmateriaal. Bovendien worden alle voor het onderwijs relevante onderwijsvernieuwingen van de laatste jaren meegenomen in de criteria die leiden tot het keurmerk ‘Leren voor Duurzame Ontwikkeling’, zoals de SDG’s en 21-eeuwse vaardigheden.”

Het werkt als volgt: ieder kan een leermiddel aanmelden en op Wikiwijs plaatsen. ,,Als dit leermiddel dan vervolgens bij ons wordt aangemeld, kijken wij, aan de hand van de criteria, of dit leermiddel het Leren voor Duurzame Ontwikkeling keurmerk verdiend. Ik communiceer dit ook altijd met de mensen die het leermiddel aanmelden, ook als een leermiddel niet voldoet aan de criteria. Als leermiddelspecialisten hebben wij ongeveer een keer per maand online contact met elkaar en bespreken dan de voortgang.”

Voorbeelden en criteria

Voorbeelden van lesmateriaal met ons keurmerk vind je hier. Op deze pagina zijn ook de criteria die we gebruiken terug te vinden. Wanneer je nieuwe materialen hebt voor de themapagina, mail dan naar Leren voor Morgen

Leden van het GDO-netwerk, die beschikbaar zijn als leermiddelenexpert, kunnen bijdragen aan de uitbreiding en het bereik van deze pagina. Meer informatie is verkrijgbaar bij Arjan Klopstra, programmamanager Duurzaam Onderwijs.