Leren voor Morgen in de Trouw Duurzame Top 100

Leren voor Morgen in de Trouw Duurzame Top 100

De coöperatie Leren voor Morgen staat op plek 34 in de Trouw Duurzame 100! Leren voor Morgen is een prachtige koepel van circa 180 organisaties die duurzaamheid in brede zin willen helpen verankeren in het onderwijs. GDO is een van deze leden.

De ranglijst bestaat uit uitblinkers die zich ‘van onderop’ inzetten voor duurzaamheid. ,,In de transitie naar een klimaatneutrale samenleving moeten we andere leren leven, maar hoe? Leren voor Morgen faciliteert het leerproces voor jong en oud en stuurt ons zo richting integrale oplossingen en een nieuwe kijk op de wereld en de mensen om ons heen”, aldus jurylid Aniek Moonen in haar oordeel.

Giuseppe van der Helm, algemeen directeur Leren voor Morgen: ,,Je ziet dat scholen succesvolle duurzaamheidsinitiatieven van elkaar kopiëren. Dat is precies onze bedoeling.”