Nieuwe voorzitter Jacqueline van Dongen: Kansen voor GDO

Nieuwe voorzitter Jacqueline van Dongen: Kansen voor GDO

Jacqueline van Dongen, wethouder van Zwijndrecht, is onze nieuwe voorzitter. Haar voordracht is goedgekeurd tijdens de ALV op 8 november. ,,Het mooie van de vereniging GDO is de netwerkstructuur. Het gaat om de inhoud, en om groeien en verbinden. Er zit een goede energie in het netwerk van lokale organisaties voor natuur- en duurzaamheidseducatie. Voor GDO zie ik mooie kansen. Vanuit het Rijk wordt veel participatie opgelegd in de Regionale Energie Strategie en Omgevingswet. Ik zie ook veel bewoners die nog niet betrokken zijn. NME zit in de gereedschapskist van veel gemeenten. NME is een bestaande structuur die in alle lagen van de bevolking vertakt is: onderwijs, ouders, ondernemers en een rol speelt of kan spelen in het bereiken en betrekken van bewoners. Daar zou ik graag wethouders en NME op verbinden.”
Jacqueline van Dongen is al langer bestuurslid bij onze vereniging. Zij neemt het voorzitterschap over van Henk Mirck die tijdens de ALV bedankt werd voor zijn jarenlange inzet.
Namens de lokale partij Algemeen Belang Zwijndrecht is Jacqueline van Dongen wethouder leefomgeving, inclusief natuur en recreatie en portefeuillehouder woonbeleid, klimaat en de energieopgave. Voor de regio Drechtsteden is zij trekker van de Regionale Energie Strategie.
Wilt u doorpraten met onze voorzitter over wat NME voor uw gemeente kan betekenen, neem contact met ons op.

Jacqueline van Dongen.